Przypominamy o obowiązku odśnieżania chodników

Dodane przez PS - pon., 11/01/2021 - 10:35

Kategoria

Jak stanowią zapisy m.in. Ustawy o otrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązek odśnieżenia chodnika (rozumianego jako część drogi publicznej służącą pieszym) spoczywa na zarządcy lub właścicielu nieruchomości przyległej do tego chodnika.
 
Śniegu z chodnika nie należy rozsypywać na jezdnię – trzeba go zgarnąć na krawędź chodnika przyległą do jezdni.
 
Jak informuje Straż Miejska w Kartuzach, niewywiązanie się z obowiązku odśnieżania chodnika będzie skutkować mandatem karnym w wysokości do 500 zł.
 
Warto dodać, że skutki nieodśnieżenia chodnika mogą okazać się jeszcze bardziej dotkliwe, jeśli na chodniku z powodu np. jego oblodzenia wydarzy się wypadek z udziałem np. osoby pieszej. Wówczas poszkodowany/poszkodowana może wystąpić na drogę sądową z powództwa cywilnego o odszkodowanie.
 
Obowiązek odśnieżania chodnika ustaje, gdy chodnik sąsiadujący z nieruchomością pozwala na płatny postój lub parkowanie pojazdów. Obowiązek ten ustaje także, jeśli pomiędzy chodnikiem a granicą działki na której stoi nieruchomość znajduje się pas zieleni będący częścią drogi publicznej.