Fundusz Sołecki, zestawienie realizowanych zadań

Dodane przez WB - pon., 02/11/2020 - 10:20

Trwa realizacja Funduszu Sołeckiego na rok 2020. To sami mieszkańcy zdecydowali, na co przeznaczą środki finansowe. Sytuacja pandemiczna w Polsce mocno zweryfikowała zamierzenia Rad Sołeckich. Obostrzenia, ograniczenia czy zakazy wymusiły często zmiany w decyzjach i lokowaniu środków na wydatki. Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 856 419,31 zł. Publikujemy zestawienie dla poszczególnych sołectw.

FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2020 - sołectwo Bącz
nazwa zadania koszt [zł]
Elementy małej architektury (montaż stojaka na rowery przy szkole) 1 000,00
Organizacja spotkania sołeckiego (zakup nagród) 1 749,64
Organizacja spotkania sołeckiego (usługi) 3 500,00
Zakup i montaż urządzeń monitoringu na boisku 4 000,00
Zakup farb do pomalowania stołów i ław na placu rekreacyjnym 1 000,00
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (zakup i montaż altany wraz z utwardzeniem) 12 000,00
RAZEM 23 249,64
FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2020 - sołectwo Borowo
nazwa zadania koszt [zł]
Remont ul. Piwnej 19 215,20
Remont przystanku 4 000,00
Przenośne zestawy oświetleniowe dla OSP Dzierżążno 5 000,00
Doświetlenie ulicy Wąskiej i Słonecznej 5 000,00
Doposażenie świetlicy - zakup projektora 4 000,00
Doposażenie świetlicy - montaż rolet 4 000,00
Doposażenie świetlicy - zakup stołów 2 000,00
Impreza kulturalno-integracyjna (zakup nagród) 500,00
Wakacyjna świetlica - wynajęcie opiekuna 6 000,00
Impreza kulturalno-integracyjna (usługi) 500,00
RAZEM 50 215,20
FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2020 - sołectwo Brodnica Dolna
nazwa zadania koszt [zł]
Naprawa nawierzchni bitumicznej na odcinkach ul. Jeziornej i Rybackiej 16 000,00
Zakup ubrania (Nomex) dla OSP Brodnica Górna 1 000,00
Zakup kosiarki i paliwa 2 187,80
Spotkanie kulturalne (usługa) 1 300,00
RAZEM 20 487,80
FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2020 - sołectwo Brodnica Górna
nazwa zadania koszt [zł]
Zakup ubrań (Nomex) dla OSP Brodnica Górna 5 000,00
Impreza kulturalna (zakup nagród) 0,00
Impreza kulturalna - Bal Seniora (usługi) 0,00
Impreza kulturalna (usługi) 2 000,00
Zakup namiotu z wyposażeniem 5 000,00
Zajęcia sportowe 750,00
Montaż siłowni zewnętrznej przy placu zabaw przy przedszkolu 10 221,30
Utwardzenie dojścia do boiska (materiałami sypkimi) 0,00
Montaż zdemontowanej altany wraz z utwardzeniem nawierzchni 27 243,90
RAZEM 50 215,20
FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2020 - sołectwo Dzierżążno
nazwa zadania koszt [zł]
Zakup i ułożenie płyt na ul. Kasztanową 35 515,20
Przenośne zestawy oświetleniowe dla OSP Dzierżążno 5 000,00
Wkład finansowy na dokończenie kanalizacji w Dzierżążnie 8 000,00
Organizacja imprezy kulturalnej (usługi) 0,00
Festyn Rodzinny (usługi) 0,00
Zakup i montaż Street Workout 0,00
Dofinansowanie aerobiku 1 700,00
RAZEM 50 215,20
FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2020 - sołectwo Głusino
nazwa zadania koszt [zł]
Zakup i ułożenie płyt na drodze do osady Nowinki 15 055,99
tłuczeń na drogę gminną nr 143 1 783,32
pomiary geodezyjne - droga gminna nr 238 2 000,00
Ułożenie płyt na odcinku 20m na drodze dz. Nr 50 - 40 szt. 0,00
Organizacja imprezy (usługi) 2 000,00
RAZEM 20 839,31
FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2020 - sołectwo Grzybno
nazwa zadania koszt [zł]
Utwardzenie drogi ul. Szkolnej płytami YOMB 50 215,20
RAZEM 50 215,20
FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2020 - sołectwo Kaliska
nazwa zadania koszt [zł]
Lustra drogowe - 2 szt. 1 200,00
Naprawa drogi 200,00
Zagospodarowanie pod świetlicę wiejską nieruchomości gminnej 18 800,00
Zakup pergoli przy Parku Naukowa Kraina 0,00
Zakup lampy przy drodze 1 500,00
Zakup blaszaka do przechowywania namiotu 0,00
Wyposażenie namiotu w ławki, stoły i oświetlenie 0,00
Organizacja imprez (Bal Seniora, Bal Przebierańców, Dzień Dziecka) - usługi 0,00
Zakup namiotu 0,00
Zakup materiału do remontu placu zabaw oraz zakup nowych urządzeń zabawowych 1 800,00
RAZEM 23 500,00
FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2020 - sołectwo Kiełpino
nazwa zadania koszt [zł]
Zakup kruszywa na utwardzenie dróg gruntowych 5 140,68
Zakup i ułożenie płyt yomb na ul. Starowiejskiej 15 000,00
Zakup (wymiana) rozdzielni elektrycznej 5 000,00
Zakup strojów kaszubskich 13 215,00
Organizacja imprez kulturalnych (zakupy) 300,00
Zakup stołu do gry w ping-pong wraz z osprzętem 2 000,00
Organizacja imprez kulturalnych (nagrody) 400,00
Organizacja imprez kulturalnych (usługi) 2 459,32
Zakup namiotu 3 700,00
Naprawa ławek na stadionie 3 000,00
RAZEM 50 215,00
FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2020 - sołectwo Kolonia
nazwa zadania koszt [zł]
Zakup 2 kpl. Ubrań (Nomex) dla OSP 7 000,00
Monitoring na budynek szkoły (kamery i urządzenia nagrywające) 7 000,00
Zakup kosiarki i wykaszarki 2 000,00
Organizacja imprezy - Dzień Dziecka (nagrody) 0,00
Organizacja imprezy - Dzień Dziecka (usługi) 0,00
Zakup kruszywa na teren rekreacyjny 1 500,00
Zakup i montaż ogrodzenia na terenie rekreacyjnym 32 313,48
RAZEM 49 813,48
FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2020 - sołectwo Kosy
nazwa zadania koszt [zł]
Remont cząstkowy drogi asfaltowej nr 27 Kartuzy-Kosy 2 000,00
Utwardzenie nawierzchni drogi nr 17 płytami YOMB 16 177,90
Impreza integracyjna (usługi) 0,00
RAZEM 18 177,90
FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2020 - sołectwo Łapalice
nazwa zadania koszt [zł]
Utwardzenie ul. Rolniczej płytami yomb oraz zamontowanie korytek 25 000,00
Utwardzenie ul. Polnej płytami yomb (od strony stacji) oraz zamontowanie korytek 14 000,00
Zakup materiałów do montażu parkingu przy OSP 3 470,08
Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla OSP Łapalice 4 529,92
Organizacja imprezy - Spotkanie Seniorów (usługi) 3 215,20
RAZEM 50 215,20
FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2020 - sołectwo Mezowo
nazwa zadania koszt [zł]
Utwardzenie pobocza ul. Kiełpińskiej 10 215,20
Utwardzenie pobocza ul. Kaszubskiej 25 000,00
Przenośne zestawy oświetleniowe dla OSP Dzierżążno 4 000,00
Ustawienie punktu świetlnego na ul. Kiełpińskiej 11 000,00
Organizacja imprezy (zakup nagród) 0,00
Organizacja imprezy (zakupy) 0,00
Organizacja imprezy (usługi) 0,00
RAZEM 50 215,20
FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2020 - sołectwo Mirachowo
nazwa zadania koszt [zł]
Zakup materiałów budowlanych na remont zaplecza OSP 5 000,00
Zakup sprzętu koszącego 15 098,35
Organizacja festynu (zakup nagród) 0,00
Organizacja festynu (usługa) 0,00
Zakup urządzeń sportowych 999,99
Modernizacja placu zabaw przy szkole podstawowej (wymiana zewnętrznych zabawek) 0,00
Zagospodarowanie terenu boiska 29 116,86
RAZEM 50 215,20
FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2020 - sołectwo Nowa Huta
nazwa zadania koszt [zł]
Wykonanie projektu budowy drogi gminnej nr 273 i 161 wraz z chodnikiem 20 500,00
Zakup płyt yomb dz.132 w Nowej Hucie 4 507,17
RAZEM 25 007,17
FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2020 - sołectwo Pomieczyńska Huta
nazwa zadania koszt [zł]
Zakup ubrań koszarowych oraz butów dla OSP 4 320,00
Budowa placu zabaw przy szkole 19 281,14
RAZEM 23 601,14
FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2020 - sołectwo Prokowo
nazwa zadania koszt [zł]
Utwardzenie ul. Słonecznej płytami yomb 8 000,00
Budowa chodnika na ul. Kościelnej 10 000,00
Zakup aparatów oddechowych (2 szt.) dla OSP 10 000,00
Oświetlenie uliczne ul. Kartuska od szkoły w kierunku Cmentarza do ul. Rybackiej 10 441,60
Montaż ławek parkowych wraz z utwardzeniem podłoża 1 082,40
Organizacja imprezy (zakup nagród) 0,00
Organizacja imprezy (zakupy) 0,00
Organizacja imprezy (usługa) 4 000,00
Zakup i montaż siłowni zewnętrznej 6 691,20
RAZEM 50 215,20
FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2020 - sołectwo Ręboszewo
nazwa zadania koszt [zł]
Utwardzenie drogi w kierunku Smętowa 19 003,94
Zakup ubrań (odzież specjalna) dla OSP Brodnica Górna 1 000,00
Organizacja imprezy (Dzień Seniora i Dzień Dziecka)(usługi) 4 250,00
RAZEM 24 253,94
FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2020 - sołectwo Sianowo
nazwa zadania koszt [zł]
Zakup luster drogowych Sianowo, Cieszonko i Młyńsko 2 200,00
Dofinansowanie zakupu radiotelefonu dla OSP Staniszewo 2 000,00
Naprawa sprzętu - kosiarki 300,00
Zakup paliwa do kosiarki 400,00
Zakup kosiarki 3 000,00
Organizacja imprezy (zakupy) 0,00
Zakup nagłośnienia 1 276,32
Organizacja imprezy (usługa) 0,00
Zakup farby do pomalowania elem. małej archit. na terenie rekreacyjnym 300,00
Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Sianowskim 20 000,00
RAZEM 29 476,32
FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2020 - sołectwo Sianowska Huta
nazwa zadania koszt [zł]
Montaż płyt yomb droga Sianowska Huta - Pomieczyno - kontynuacja w kierunku Pomieczyna 19 395,98
Zakup naczyń i sztućców do świetlicy wiejskiej 3 000,00
RAZEM 22 395,98
FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2020 - sołectwo Sitno
nazwa zadania koszt [zł]
Utwardzenie kruszywem poboczy drogi w kierunku Borowa 2 500,00
Remont płyt yomb droga w kierunku Borowa 1 500,00
Przenośne zestawy oświetleniowe dla OSP Dzierżążno 600,00
Czujnik wielogazowy dla OSP Dzierżążno 400,00
Zakup paliwa do kosiarki 400,00
Naprawa studzienki kanalizacyjnej przy nr 17 1 500,00
Organizacja imprez (usługi) 0,00
Ogrodzenie placu zabaw i poprawa nawierzchni na placu 19 312,33
RAZEM 26 212,33

 

FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2020 - sołectwo Smętowo Chmieleńskie
nazwa zadania koszt [zł]
Zakup ziemi i kwiatów do gazonów 998,56
Wykonanie "witacza" 15 000,00
Organizacja imprezy (zakupy) 7 000,00
Organizacja imprezy (usługi) 0,00
RAZEM 22 998,56

 

FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2020 - sołectwo Staniszewo
nazwa zadania koszt [zł]
Remont przystanku 12 000,00
Zakup i ułożenie płyt yomb 27 515,20
Drabina dla OSP w Staniszewie 8 000,00
Księgozbiór dla SP - punkt biblioteczny 0,00
Zakup i montaż śmietników 1 000,00
Zakup namiotu dla sołectwa 700,00
Impreza kulturalna (zakupy) 0,00
Impreza sołecka (usługi) 1 000,00
RAZEM 50 215,20

 

FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2020 - sołectwo Stara Huta
nazwa zadania koszt [zł]
Wykonanie projektu na chodnik w kierunku skrzyżowania Miłoszewo i Strzepcz 16 253,94
Zakup kosiarki - traktorek 8 000,00
RAZEM 24 253,94