Odrybianie - ważny etap rekultywacji jezior (film)

Dodane przez WB - pt., 18/12/2020 - 14:01

Kartuski projekt Kompleksowa rekultywacja jezior: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże w Kartuzach to ogromne wyzwanie i największy tego typu projekt w Polsce. Przedmiotowy projekt skupia się głównie na usunięciu i neutralizacji zanieczyszczeń osadów jeziornych, ale również na poprawie ekosystemu analizowanych jezior.

Dlatego też niezbędnym jest przeprowadzenie procesu biomanipulacji, o czym opowiada na filmie poniżej dr. inż. Michał Łopata z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W tym roku przeprowadzenie tego procesu zostało zaplanowane na jeziorze Mielenko i zostało wykonane na przełomie czerwca i lipca 2020 roku.
Biomanipulacja rybacka to jest świadome kształtowanie struktury ichtiofauny - czyli regulacji składu gatunkowego i ilości ryb poszczególnych gatunków.

W naszych jeziorach znajduje się dużo gatunków tzw. cennych przyrodniczo oraz te, które powodują eutrofizację. Proces eutrofizacji jest niekorzystny dla zbiorników wodnych choć występuje w przyrodzie naturalnie. Jednak w wyniku działań człowieka, takich jak zrzuty ścieków przemysłowych i komunalnych czy w wyniku intensyfikacji rolnictwa może dojść do osiągnięcia przez zbiornik wodnych stanów niespotykanych w naturze przez co następuje niemal całkowity zanik organizmów wyższych poza cienką, kilkudziesięciocentymetrową warstwą wody stykającą się z atmosferą.

Szerzej o procesie odrybiania kartuskich jezior opowiada opowie Państwu na załączonym poniżej filmie dr. inż. Michał Łopata z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszamy do oglądania. 

Logotypy instytucji finansujących projekt