Ruszyły prace nad Strugą Klasztorną

Dodane przez PS - wt., 11/01/2022 - 14:24

Przedmiot zamówienia współfinansowany jest na poziomie 85 procent ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Logo NFOŚ

Realizacja zadania doprowadzi do utworzenia nowego obszaru przeznaczonego do rekreacji z elementami małej retencji wód opadowych i połączenia terenów zabytkowej Kolegiaty z terenami miasta oraz brzegiem Jeziora Karczemnego.

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu wzdłuż Strugi Klasztornej w Kartuzach w formule „zaprojektuj i wybuduj” z podziałem na teren 1 ( działki nr 134 obr. 1, nr 60 obr. 3) i teren 2 (działki nr 1/46, 1/49, 1/50 obr. 5).

Zamówienie obejmuje prace projektowe i roboty budowlane w zakresie zagospodarowania istniejących terenów zielonych w obrębie Strugi Klasztornej i zachodniej części Parku im. Solidarności w Kartuzach z uwzględnieniem rozwiązań sprzyjających małej retencji wód opadowych, w tym:

1) wyczyszczenie i wyregulowanie istniejących basenów wraz ze skarpami,
2) renowacje i wyregulowanie koryta Strugi Klasztornej,
3) zaprojektowanie i wybudowanie ciągów pieszych wzdłuż Strugi Klasztornej,
4) zaprojektowanie i wybudowanie platform o walorach rekreacyjnych,
5) podniesienie walorów estetycznych przez posadzenie nowej roślinności: drzew, krzewów, traw, bylin i innych,
6) ustawienie ławek, koszy na śmieci i innych elementów małej architektury,
7) zaprojektowanie i budowę instalacji oświetlenia terenu.

Wykonawca: HYDRO-MAG Sp. z o.o. z Chmielna, kwota: 2.203.000,01 zł brutto, okres gwarancji: 72 miesiące.

W załączeniu zdjęcia z podpisania umowy z wykonawcą i prac budowlanych oraz wizualizacje.

 

Wizualizacja
Wizualizacja
Wizualizacja
Wizualizacja
Podpisanie umowy z wykonawcą
Realizacja robót
Realizacja robót
Realizacja robót
Realizacja robót
Realizacja robót
Realizacja robót
Realizacja robót
Wizualizacja
Wizualizacja
Wizualizacja
Wizualizacja
Podpisanie umowy z wykonawcą
Realizacja robót
Realizacja robót
Realizacja robót
Realizacja robót
Realizacja robót
Realizacja robót
Realizacja robót