Kolejny krok w kierunku budowy II etapu Obwodnicy Kartuz

Dodane przez PS - wt., 11/01/2022 - 14:44

Dzisiaj w Urzędzie Miejskim w Kartuzach przedstawiciele Powiatu Kartuskiego oraz gmin z terenu powiatu kartuskiego podpisali wraz z Wicemarszałkiem Województwa Pomorskiego, p. Leszkiem Bonną, list intencyjny w sprawie współrealizacji projektu Budowy Obwodnicy Kartuz - etap II w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.


List intencyjny zakłada udział finansowy we wkładzie własnym Województwa Pomorskiego, który oszacowany jest na poziomie 73.250.000 zł.

Powiat Kartuski wraz z gminami powiatu kartuskiego złożyli wstępną deklarację zapewnienia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego w sumarycznej kwocie 20.000.000 zł.


Realizacja inwestycji jest zaplanowana w latach 2024-2026.

W lutym Rada Powiatu Kartuskiego oraz rady poszczególnych gmin będą rozpatrywać uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

Po podjęciu uchwał zostanie podpisane stosowne porozumienie określające zaangażowanie finansowe powiatu i gmin w poszczególnych latach.

Budowa obwodnicy naszego miasta jest kluczowa jeśli chodzi o „odkorkowanie” Kartuz, co leży w interesie wszystkich mieszkańców powiatu kartuskiego.

Przypominamy: przyznano 51,2 mln zł dofinansowania do budowy II etapu Obwodnicy Kartuz: http://www.kartuzy.pl/aktualnosc/gospodarka-nasze-projekty-wspolfinansowane-ze-srodkow-krajowych/1210-512-mln-zl