Projekt II etapu Obwodnicy Kartuz wkrótce!

Dodane przez PS - pon., 04/01/2021 - 15:32

Kolejny krok do budowy drugiego etapu Obwodnicy Kartuz wykonany. Dzięki staraniom Mieczysława Grzegorza Gołuńskiego, Burmistrza Kartuz oraz przychylności pana Mieczysława Struka, Marszałka Województwa Pomorskiego, zostanie wkrótce opracowana dokumentacja projektowa rozbudowy kartuskiej obwodnicy. Umowa z wykonawcą została już podpisana - trwają prace.

Rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie ww. dokumentacji to efekt podpisanego w grudniu 2019 roku porozumienia zawiązanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gminę Kartuzy oraz Powiat Kartuski.

Uprzejmie informujemy, że zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku rozstrzygnął przetarg na udzielenie zamówienia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa Obwodnicy Kartuz – etap II”. Wykonawcą zadania będzie Arkas-Projekt Sp. z o.o. z Olsztyna za kwotę 1 mln 333 tys. zł.

Stworzenie dokumentacji projektowej zostanie sfinansowane przez Zarząd Województwa Pomorskiego i jednocześnie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej z programu „Pomoc techniczna”, natomiast realizacja robót budowlanych będzie dofinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021–2027 i zostanie podzielona na dwa etapy.

Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi:

 • przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
 • uzyskanie odstępstwa od czynności zakazanych odnośnie chronionych gatunków roślin, zwierząt, grzybów; uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów;
 • wykonanie mapy do celów projektowych;
 • wykonanie inwentaryzacji wraz z analizą stanu istniejącego obszaru objętego inwestycją;
 • wykonanie inwentaryzacji istniejącej zieleni;
 • organizację spotkań informacyjnych;
 • wykonanie wizualizacji 3D;
 • wykonanie projektu podziałów nieruchomości;
 • wykonanie dokumentacji geotechnicznej;
 • wykonanie analizy i prognozy ruchu;
 • wykonanie audytu BRD;
 • wykonanie projektu budowlanego;
 • wykonanie projektu wykonawczego;
 • wykonanie kosztorysu ofertowego i kosztorysu inwestorskiego;
 • wykonanie studium wykonalności.

Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje także:

uzyskanie zgłoszeń/decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym; uzyskanie pozwoleń wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym na prowadzenie badań archeologicznych i ratowniczych (fakultatywnie); złożenie wniosku o ZRID wraz z uzyskaniem decyzji ZRID.

Dokumentacja projektowa będzie służyć do określenia zakresu robót i opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych.