Burmistrz Kartuz podpisał kolejne umowy na zadania drogowe

Dodane przez PS - śr., 30/12/2020 - 09:17

Umowa na dostawę kruszywa w 2021 roku podpisana. Kruszywo na potrzeby gminy Kartuzy dostarczy wybrana w drodze przetargu firma Z.T.H.U. „JKS” Józef Płotka z Mezowa. Wartość umowy: 201.228,00 zł brutto.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa w prognozowanych ilościach:

1) kruszywo naturalne frakcji 0–16 mm – 50 ton,
2) kruszywo naturalne łamane frakcji 4–31,5 mm – 2400 ton,
3) kruszywo naturalne frakcji 31,5-63 mm – 550 ton.

Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż, załadunek, ważenie, transport i rozładunek kruszywa w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, musi też spełniać parametry określone w normie PN-EN 13043:04 – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. Kruszywa muszą ponadto posiadać odpowiednie certyfikaty, świadectwa lub deklaracje zgodności z w/w normami, które to dokumenty należy dostarczyć Zamawiającemu.
 

Po podpisaniu. Stoją Burmistrz, wykonawca, Zastępca Burmistrza.

Mieczysław Grzegorz Gołuński, Burmistrz Kartuz, podpisał dzisiaj także umowę na cz. 2 zamówienia pn. Usługi w zakresie remontów dróg gruntowych z wykorzystaniem maszyn budowlanych wraz z obsługą operatorską.

Zamówienie podzielone zostało na trzy części.

Część nr 2 zamówienia – „Wykonywanie usług w zakresie bieżących remontów dróg gruntowych z wykorzystaniem maszyn budowlanych wraz z obsługą operatorską na terenie sołectw: Kiełpino, Mezowo, Borowo, Dzierżążno, Sitno, Kaliska, Brodnica Dolna, Brodnica Górna”.

Części  nr 2 zrealizuje firma Z.T.H.U. „JKS” Józef Płotka z Mezowa, która zaoferowała wykonanie tej części za cenę 38.099,25  zł brutto.