Ukazał się 7. numer "Kartuskich Zeszytów Muzealnych" - spotkanie promocyjne 26 stycznia

Dodane przez MD - śr., 18/01/2023 - 09:36

Kategoria

W czwartek, 26 stycznia o godz. 17 w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach odbędzie się promocja siódmego numeru "Kartuskich Zeszytów Muzealnych". W nowej publikacji przeczytać można wiele interesujących publikacji, poświęconych historii regionu, stolicy Kaszub i jej mieszkańców.

Kartuskie Zeszyty Muzealne zawierają materiały z zakresu etnografii i historii Kaszub. Kontynuują też tradycje Kaszubskich Zeszytów Muzealnych wydawanych od 1993 r. Później nastąpiła kilkuletnia  przerwa w wydawaniu rocznika.  Zeszyty zostały wznowione  w 2016 r. pod redakcją Barbary Kąkol.  W numerze siódmym "Kartuskich Zeszytów Muzealnych" opublikowano kilkanaście tekstów. Dariusz Dolatowski przygotował dwa artykuły poświęcone: działalności opiekuńczo-wychowawczej Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek w Kartuzach (1927-1977) oraz 100-leciu istnienia sierocińca i Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Kartuzach (1922-2022). Krzysztof Kowalkowski poświęcił publikację Józefowi Serwacemu Kowalkowskiemu, nauczycielowi i wójtowi gminy Starogard Wieś.

Tekst Barbary Kąkol dotyczy biogramu zasłużonych postaci dla Kartuz, Emila Sobieckiego, starosty kartuskiego i jego syna Olgierda. Prokurator Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, Marcin Schulz wraz z prof. Moniką Tomkiewicz z Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie przygotowali artykuł o nieznanych zbrodniach nazistowskich popełnionych na Kaszubach, a dokładnie w Połęczynie we wrześniu 1939 roku. Spod pióra Sławomira Formelli wyszedł tekst "Wojciech Kiedrowski i jego działalność w świetle akt Służby Bezpieczeństwa (część 1"). Autor, w oparciu o akta archiwalne, skupia się na działalności Kiedrowskiego w czasach tzw. Polski Ludowej, czyli od lat pięćdziesiątych do przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku.  Piotr Kazana pisze o potrzebie badań nad dobrze zachowanym grodziskiem Zamkowa Góra niedaleko Kartuz. Nie zabrakło także tekstów wspomnieniowych. Antoni Mroczkiewicz dzieli się swoim wspomnieniem o ks. Witoldzie Szymczukiewiczu.

W tomie opublikowano również przemówienia dr. Eugeniusza Pryczkowskiego  oraz prof. Krzysztofa Ruchniewicza z okazji odsłonięcia obelisku poświęconego ofiarom reżymów hitlerowskiego i stalinowskiego w Baninie.