Wymień piec i oddychaj czystym powietrzem ...przypominamy!

Dodane przez WB - śr., 12/01/2022 - 08:05

Przypominamy o możliwości skorzystania z dotacji w ramach ogólnopolskiego programu CZYSTE POWIETRZE i uzyskania dofinansowania do wymiany bezklasowego kotła. Dotację można uzyskać do wymiany kotłów opalanych węglem i drewnem oraz na docieplenie budynku, wymianę okien i drzwi zewnętrznych.

Dodatkowo można uzyskać też do 5000 zł na montaż instalacji fotowoltaicznej, wytwarzającej prąd.


 Powietrze nad Polską jest silnie zanieczyszczone.

Według danych Europejskiej Agencji Środowiska w Polsce w wyniku zanieczyszczeń powietrza przedwcześnie co roku umiera prawie 50 tys. osób. Szczególnie szkodliwe są pyły zawieszone, dwutlenek azotu oraz benzo(a)piren, które zawarte są w spalinach z pieców domowych.

Badania przeprowadzone na całym świecie, w tym w Polsce, potwierdziły największy wpływ zanieczyszczenia powietrza na wzrost zachorowań na COVID-19.

Aby zapobiegać tym dramatycznym w skutkach sytuacjom, musimy wszyscy włączyć się w proces poprawy jakości powietrza w naszych miastach i wsiach.

Realizując nałożone ustawami obowiązki Sejmik Województwa Pomorskiego przyjął  tzw. uchwałę antysmogową. Zawarte w niej przepisy zakazują palenia w piecach, które nie spełniają minimalnych norm.

Klasa pieca musi być uwidoczniona na tabliczce znamionowej  oraz potwierdzona certyfikatem wystawionym przez laboratorium certyfikowane przez PCBA. Jeżeli piec nie posiada takiego certyfikatu klasowości –  jest uznawany za piec bezklasowy.

Większość pieców w naszych domach tych norm nie spełnia. Najczęściej są to piece bezklasowe lub I i II klasy.


 

Prowadzone będą szczegółowe i obowiązkowe kontrole

w domach, w celu wykrycia źródeł zanieczyszczania powietrza.

 

  KORZYŚCI Z LIKWIDACJI STAREGO KOTŁA  

 • zmniejszenie ryzyka przedwczesnych zgonów
 • zmniejszenie ryzyka chorób płuc i serca powodowanych przez smog
 • zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej
 • możliwość uzyskania dofinansowania z programu CZYSTE POWIETRZE
 • zwiększenie wygody użytkowania i oszczędność czasu

 

  DO KIEDY MOŻNA   ogrzewać domy kotłami na węgiel i drzewo?

 • Kotłami bez klasy oraz klasy 1 i 2 - jedynie do 31 sierpnia 2024 roku.
 • Kotłami klasy 3 i 4 - do 31 sierpnia 2026r.
 • Kotłami klasy 5 – do 30 września 2035r.

 

  KTO DOKONUJE KONTROLI?  

 • Policja
 • Powiatowi Inspektorzy Nadzoru Budowlanego
 • Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast poprzez upoważnionych pracowników oraz straże miejskie i gminne

 

  PRZEWIDZIANE KARY  

 • Zgodnie z kodeksem wykroczeń grzywnę wymierza się w wysokości do 5000 zł.

 

Gmina Kartuzy pomaga mieszkańcom w przygotowaniu wniosku o dotację w programie "Czyste Powietrze".

Kontakt: 

 • tel. 586-945-159
 • tel. 797-339-803

lub e-mail:

 • os.darsznik@poczta.kartuzy.pl
 • os.keczmerska@poczta.kartuzy.pl

(lub napisz do nas za pośrednictwem formularza poniżej)

Kontakt