Nagroda Burmistrza Kartuz „Kartëskô Skra” - przyjmujemy zgłoszenia kandydatur

Dodane przez WB - śr., 18/01/2023 - 12:20

Kategoria

Burmistrz Kartuz  zaprasza do zgłaszania kandydatów do Nagrody „Kartëskô Skra” za działalność na rzecz Gminy Kartuzy w kategoriach: kultura, promocja, sport, przedsiębiorczość, pomagają innym, całokształt działalności.

Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są: stowarzyszenia i organizacje, osoby prawne, korporacje zawodowe, zrzeszenia przedsiębiorców, instytucje, dyrektorzy placówek oświatowych, przedstawiciele mediów, mieszkańcy. Zgłoszenia kandydata dokonuje się w formie wniosku na piśmie, który można pobrać ze strony internetowej Gminy Kartuzy www.kartuzy.pl.

Zgłoszenia należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Kartuzach, ul. gen. J. Hallera 1 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kultura@poczta.kartuzy.pl w terminie do 28 lutego br. (wtorek) do godz. 15.30.