Ruszyła nowa edycja programu „Moja Woda”

Dodane przez PS - śr., 24/03/2021 - 14:16

Burmistrz Kartuz zachęca mieszkańców Gminy do składania wniosków o  dofinansowanie przedsięwzięcia, które ma umożliwiać zebranie wód opadowych (w tym roztopowych) na swojej działce.

Program realizowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program przeznaczony jest dla osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami  nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu Priorytetowego „Moja Woda”. Dofinansowanie dotyczy również właścicieli nieruchomości, na których dopiero planuje się budowę, lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty. Oddanie do użytkowania może nastąpić albo poprzez uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie lub poprzez uprawomocnienia się zgłoszenia.

Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji, nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji i nie więcej niż 5 000 zł na jedno przedsięwzięcie.

Dofinansowanie obejmuje zakup, dostawę, montaż, budowę i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości.

Termin naboru wniosków od dnia 22.03.2021 r. do czasu rozdysponowania puli środków.

Więcej informacji, regulamin i wnioski na stronie https://wfos.gdansk.pl/konkursy/moja-woda-edycja-2021