Budowa kanalizacji sanitarnej. Podpisz petycję

Dodane przez PS - śr., 05/01/2022 - 08:34
Podpisz petycję "Poparcie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej poprzez Ręboszewo, Smętowo Chmieleńskie i Kosy w ramach Programu Inwestycji Strategicznych"

Wejdź tutaj, aby podpisać

 
do
 
Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego,
Wiceministra Infrastruktury Marcina Horały,
Sekretarza Stanu i Rzecznika Rządu Piotra Müllera.
 
Autorzy petycji:
 
Barbary Kempy - Sołtys Brodnicy Górnej,
Teresy Richert - Sołtys Sołectwa Kosy,
Doroty Sapiehy- Sołtys Ręboszewa,
Franciszka Pikrona - Sołtysa Smętowa Chmieleńskiego.


Treść petycji:

Panie Premierze, Panowie Ministrowie!

Zwracamy się do Panów z prośbą o wsparcie inwestycji Gminy Kartuzy polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w sołectwach Gminy Kartuzy. 

Gmina Kartuzy przygotowała dokumentację techniczną dla inwestycji dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej, Grzebieńcu, Smętowie Chmieleńskim, Ręboszewie i Kosach.  Urząd Miejski w Kartuzach już kilka razy ubiegał się o dofinansowanie tej ważnej dla mieszkańców inwestycji, jednakże do tej pory wsparcie uzyskiwały mniej kosztowne projekty. Całość inwestycji szacowana jest na ponad 30 mln zł, co oznacza, że niezbędne jest finansowe  wsparcie zewnętrzne.  Burmistrz Kartuz zapowiedział, że w kolejnym naborze w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, ponowi wniosek Gminy Kartuzy o wsparcie finansowe tej inwestycji.  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej, Ręboszewie, Smętowie Chmieleńskim, Kosach, i Grzebieńcu będzie realizowana na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego oraz na obszarze Natura 2000. W ramach zadania powstanie ponad 20 km sieci kanalizacyjnej. Inwestycja wpłynie na poprawę warunków sanitarnych i pozwoli na dalszy rozwój Gminy Kartuzy na obszarze o przepięknych walorach turystyczno-krajobrazowych oraz na ochronę środowiska naturalnego. Realizacja inwestycji przewyższa możliwości inwestycyjne gminy, a jest oczekiwana przez mieszkańców od kilku dziesięcioleci. Dlatego też pomoc środków krajowych w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD oraz Programu Inwestycji Strategicznych stanowi jedyną możliwość dla Gminy Kartuzy na zapewnienie dostępu mieszkańców do podstawowej infrastruktury komunalnej.

Niniejszym apelujemy o przyznanie krajowego wsparcia na realizację inwestycji.