Uwaga przedsiębiorcy! Możliwe zwolnienia z opłat za alkohole

Dodane przez WB - czw., 25/03/2021 - 16:27

Uwaga przedsiębiorcy! Począwszy od 23 marca 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. istnieje możliwość ubiegania się o zwrot części opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholi na terenie gminy Kartuzy w 2021 roku. 

Z dniem 23 marca weszła w życie Uchwała Rady Miejskiej w Kartuzach nr XL/350/2021 z dn. 03.03.2021 r. Zwolnienie dotyczy przedsiębiorców posiadających na terenie gminy Kartuzy punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. 

Przedsiębiorcy, którzy wpłacili opłatę w ratach lub całości za 2021 r. oraz ci, których zezwolenie traci w ciągu roku ważność, mogą wystąpić z wnioskiem o zwrot nadpłaconej kwoty, w terminie do 30 kwietnia 2021 r.

Jedynym wymaganym dokumentem będzie wniosek, którego wzór znajduje się poniżej. Wniosek został przygotowany w formie interaktywnej, co pozwala wydrukować po jego wypełnieniu w komputerze.