Bolesława Ciachowska, reprezentantka gminy Kartuzy, na czele Powiatowej Rady Seniorów

Dodane przez MD - wt., 17/01/2023 - 14:29

W grudniu 2022 roku swoją działalność rozpoczęła Powiatowa Rada Seniorów. Jej przewodniczącą została przedstawicielka gminy Kartuzy - Bolesława Ciachowska.

Rada Seniorów Powiatu Kartuskiego składa się z 16 osób w wieku 60+. Każdą z gmin powiatu reprezentują dwie osoby. Przedstawicielkami gminy Kartuzy zostały Bolesława Ciachowska i Halina Mateja-Górka. Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Jej celem jest zwiększenie zaangażowania seniorów w sprawy lokalnej społeczności, w szczególności te, dotyczące rozwiązywania problemów i zaspakajania potrzeb środowiska osób starszych.

Rada odbyła pierwsze spotkanie w ubiegłym miesiącu. Jej kadencja będzie trwać cztery lata, a spotkania członków planowane są w zależności od potrzeb, przynajmniej raz na kwartał. Ich charakter jest jawny. Na pierwszym posiedzeniu wybrano  przewodniczącą, wiceprzewodniczącego oraz sekretarz.

Przewodniczącą została Bolesława Ciachowska, wiceprzewodniczącym Kazimierz Walkusz z gminy Stężyca, natomiast funkcję sekretarza powierzono Halinie Matei– Górce. Zadaniem wybranych będzie reprezentowanie rady na zewnątrz i kierowali jej pracami.