Niższe środki unijne dla pomorskiego - podpisz petycję!

Dodane przez WB - śr., 24/03/2021 - 15:05

Mniej pieniędzy z Unii - to mniej inwestycji dla mieszkańców Pomorza!

Warto zaznaczyć, że w poprzedniej perspektywie w latach 2014-2020, Pomorskie otrzymywało ok. 810 euro na jednego mieszkańca. Teraz będzie to ok. 482 euro na mieszkańca.

 

Nasze województwo jest jednym z tych, które dostaną najmniej funduszy.

Obecnie, rządowy projekt Umowy Partnerstwa między Polską a Unią Europejską na lata 2021–2027 zakłada, że województwo pomorskie otrzyma o 736 mln euro (3 mld zł) mniej na program regionalny. To prawie 40 proc. mniej niż w poprzedniej perspektywie. Taki podział środków wpłynie negatywnie na rozwój naszego województwa.

To prawie trzy razy mniej niż w innych województwach. 

Wygląda na to, że przez dobór kryteriów podziału środków jesteśmy dziś karani.

Tempo rozwoju naszego regionu jest zróżnicowane. Ciągle jest wiele wyzwań i obszarów wymagających szczególnego wsparcia, zarówno jeśli chodzi o infrastrukturę, transport, ekologię, jak i przeciwdziałanie bezrobociu oraz wykluczeniu społecznemu. Środki europejskie to główne źródło finasowania inwestycji rozwojowych w naszym województwie. Utrata prawie 40 proc. dotychczasowej puli środków utrudni, a wręcz może zahamować, działania rozwojowe.

Ograniczy to na przykład inwestycje w rozwój komunikacji publicznej, infrastruktury transportowej oraz infrastruktury społecznej, tak istotnych z punktu widzenia potrzeb mieszkańców naszego województwa.

Nie będzie możliwe utrzymanie dotychczasowego poziomu dofinansowania licznych inicjatyw społecznych,
w tym podmiotów ekonomii społecznej, które świadczą usługi na rzecz osób wykluczonych.

Dlatego, w trosce o rozwój i przyszłość naszego regionu, apelujemy do rządu o zwiększenie funduszy unijnych dla województwa pomorskiego, co najmniej o kwotę, o którą pomniejszone zostały środki planowane przez rząd na perspektywę 2021–2027.

 

Podpisz petycję - każdy głos się liczy, każdy głos jest ważny!

https://pomorskie.eu/petycja/