Konsultacje w spr. wykazu kąpielisk w 2022 roku

Dodane przez WB - pon., 10/01/2022 - 15:23

Kategoria

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej 
w Kartuzach w sprawie wykazu kąpielisk w roku 2022 na terenie Gminy Kartuzy

 

Na podstawie z art. 37 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2021 poz. 2232 z późn. zm.,) podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kartuzy.
 

  1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: wykazu kąpielisk w 2022 r., na terenie Gminy Kartuzy.
  2. Opinie, uwagi oraz propozycje zmian do ww. uchwały należy składać w formie pisemnej na adres pocztowy Urząd Miejski w Kartuzach, ul. gen. J. Hallera 1, 83 – 300 Kartuzy do dnia 30 stycznia 2022 r., (piątek) do godz. 14.30 lub bezpośrednio na adres e-mail: kultura@poczta.kartuzy.pl z dopiskiem ("KONSULTACJE Kąpieliska").
  3. Konsultacje rozpoczynają się w dniu 17 stycznia 2022 r. i zostaną zakończone 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) do godz. 15.30
  4. Projekt uchwały został zamieszczony na stronie internetowej Gminy Kartuzy, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kartuzach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
  5. Wszelkie opinie, uwagi i propozycje zmian będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia upływu terminu ich składania.


/-/Mieczysław Grzegorz Gołuński
Burmistrz Kartuz