Flat View
W roku
Widok miesiąca
W miesiącu
Weekly View
W tygodniu
Daily View
Według dnia
Search
Szukaj
Pobierz jako plik iCal
Z kart historii... Rocznica I odsłonięcia figury Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej
Odsłon : 903
Już w kwietniu 1920 roku, kartuzjanie zlikwidowali pomnik żołnierza pruskiego ustawionego przez Niemców w 1903 roku. Był on dla Polaków symbolem zniewolenia narodu polskiego. Po sześciu latach z inicjatywy Rezerwistów Dowództwa Okręgu Kartuskiego w Gdańsku w tym miejscu (obecnie park przy ul. Parkowej w Kartuzach)  stanęła figura Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej. Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia odbyła się 14 sierpnia 1927 roku z udziałem władz kościelnych i państwowych. Poświęcenia pomnika dokonał ks. biskup Stanisław Wojciech Okoniewski. Wśród gości na uroczystość przybyli również: Wojewóda Pomorski Młodzianowski, generałowie Józef Haller i Prich oraz starosta wejherowski Lipski, starosta kartuski Bronisław Ostoja-Sędzimir, burmistrz Kartuz Walerian Kubasik i oficerowie Wojska Polskiego.
Uroczystość odłsonięcia o poświęcenia zgromadziła także około 30 tys pielgrzymów z Kaszub i całej Polski.
Niestety, po wybuchu II Wojny Światowej Hitlerowcy zniszczyli figurę i w dniu 12 października 1941 roku ponownie ustawili w tym miejscu dawny, mosiężny possąg żołnierza pruskiego.
Miejsce Parkowa, Kartuzy