Zapraszamy na Dzień Otwarty w Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Kazimierza w Kartuzach. Szczegóły na plakacie.

To nie żart. Patron Szkoły Podstawowej nr 2 w Kartuzach początkowo tylko stał nieruchomo w obrazowej ramie, lecz gdy tylko rozpoczął się program artystyczny przygotowany przez młodzież ze starszych klas, wyszedł z obrazu i rozmawiał ze swoim młodszym imiennikiem, uczniem kartuskiej „dwójki”, potem nawet zaśpiewał piosenkę.

Od kilku miesięcy jednostki samorządu terytorialnego w Polsce aktywnie włączają się w jeden z największych europejskich programów edukacji finansowej „Bankowcy dla Edukacji”, realizowany przez sektor finansowy w Polsce. Do tego grona dołączyła Gmina Kartuzy, która oficjalnie przystąpiła do współpracy w zakresie edukacji ekonomicznej i cyberbezpieczeństwa pomiędzy sektorem finansowym a samorządem lokalnym.

Dzisiaj w gabinecie Burmistrza Kartuz Mieczysława Grzegorza Gołuńskiego pojawili się mali kolędnicy z przedszkola św. Wincentego a'Paulo w Kartuzach. Przedszkolaki przyszły złożyć gospodarzowi gminy Kartuzy życzenia bożonarodzeniowe wraz z własnoręcznie wykonanymi ozdobami świątecznymi. 

W miniony piątek Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki (SP nr 1 w Kartuzach) zorganizowało, dla ponad 100 dyrektorów szkół z województwa pomorskiego, III Konferencję Oświatowo-Samorządową, której głównym prelegentem był profesor Jacek Pyżalski. Wydarzenie miało miejsce w Kartuskim Centrum Kultury. Ważne aspekty prawne w czasie Konferencji przedstawił także pan Jerzy Wiśniewski, dyrektor Wydziału Strategii Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Jednym z tematów konferencji była przemoc w szkole, zwłaszcza wykluczenie ucznia z grupy. Prelegenci mówili m.in. o formach przemocy (werbalnej, fizycznej czy wirtualnej) oraz sposobach radzenia sobie z nią. Poniżej zdjęcia.

47 młodych zdolnych uczniów z klas piątych i szóstych szkół położonych w gminie Kartuzy otrzymało indeksy I edycji projektu edukacyjnego Młodzi Zdolni Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Kazimierza. Pierwszy zjazd dostarczył wielu wrażeń, zarówno uczestnikom, jak i prowadzącym. Gościem spotkania była pani Elżbieta Rejter, kierownik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego. Gratulujemy dyrekcji i nauczycielom SP nr 1 w Kartuzach ciekawego pomysłu i życzymy udanej realizacji przedsięwzięcia zarówno w tym roku, jak i w latach przyszłych!

Skrót pozostałych informacji

Spotkanie autorskie z Romualdem Bławatem

Muzeum Kaszubskie im. F. Tredera w Kartuzach serdecznie zaprasza na spotkanie autorskie z dr. Romualdem Tadeuszem Bławatem, autorem książki pt. Stolem z morza i Kaszub. Życie i twórczość

XIX Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Narciarstwie Biegowym Dziewcząt i Chłopców

Cartusia SkiArena Nordic, jedyne takie miejsce na Pomorzu, stworzone 3 lata temu na Bilowie przez Janusza Meissnera, stała się dzisiaj miejscem rywalizacji w XLVI Igrzyskach Dzieci oraz XIX…

Można już zgłaszać kandydatów do Nagrody KARTËSKÔ SKRA

Burmistrz Kartuz zaprasza do zgłaszania kandydatów do dorocznej nagrody "Kartëskô Skra" za zasługi i wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz Gminy Kartuzy w kategoriach: kultura,

Kartuscy seniorzy bawili się w Tłusty Czwartek

Już po raz ósmy w Kartuzach odbył się doroczny Bal Seniora, któremu patronował Burmistrz Kartuz. Koordynatorem przedsięwzięcia był kartuski oddział Polskiego Związku Emerytów i…

Perła Kaszub dla Burmistrza Kartuz

Mieczysław Grzegorz Gołuński, Burmistrz Kartuz, został laureatem Perły Kaszub (nagrody starosty kartuskiego) za zaangażowanie i realizację gminnych inwestycji, w szczególności tych…

Zebranie sprawozdawcze OSP Kartuzy

W minioną niedzielę członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kartuzach spotkali się na corocznym zebraniu sprawozdawczym. Podsumowano miniony rok działalności OSP, która funkcjonuje…

Walne zebranie Koła nr 57 PZW

Wędkarze kartuskiego Koła nr 57 Polskiego Związku Wędkarskiego obradowali dzisiaj (w niedzielę) w Urzędzie Miejskim. Było to zebranie sprawozdawcze, w czasie którego podsumowano miniony…

Pożegnaliśmy zasłużonego strażaka-ochotnika

Dzisiaj w Mirachowie odbył się pogrzeb zasłużonego dla sołectwa strażaka-ochotnika, Jana Skierki. Przez wiele lat był on kierowcą samochodu ratowniczo-gaśniczego, uczestniczył w wielu…

Parking przy ul. Wzgórze Wolności w budowie

Przypominamy, że w Kartuzach przy ul. Wzgórze Wolności trwają prace związane z budową nowego bezpłatnego parkingu miejskiego. Wkrótce pomieści on o wiele więcej samochodów niż poprzednio…

Dzień Seniora w Brodnicy Górnej

Wczoraj w Brodnicy Górnej najstarsi mieszkańcy sołectwa spotkali się w remizie strażackiej, aby wspólnie cieszyć się swoją obecnością i bawić na dorocznym balu seniora. Spotkanie…

5 gwiazdek European Athletics dla Biegu Arasmusa

Europejskie Stowarzyszenie Lekkoatletyczne European Athletics przyznało po raz kolejny certyfikat jakości Biegowi Arasmusa, znanej imprezie rozgrywanej od dwóch lat w Kiełpinie. Tym razem…

Edukacja ekonomiczna wspólnym celem polskich samorządów i sektora finansowego!

Od kilku miesięcy jednostki samorządu terytorialnego w Polsce aktywnie włączają się w jeden z największych europejskich programów edukacji finansowej „Bankowcy dla Edukacji”, realizowany…