Myśląc o zrównoważonym rozwoju, Gmina Kartuzy inwestuje w oświatę, realizując co roku zadania związane z poprawą bazy placówek oświatowych. Kartuski samorząd pozyskuje także środki na programy edukacyjne.

Gmina Kartuzy należy do liderów pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych w zakresie projektów tzw. miękkich. Kartuskiemu samorządowi udało się pozyskać środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację różnorodnych projektów, które znacząco podniosły jakość procesu edukacji, poprawie uległy też warunki jego prowadzenia.


Ważnym punktem polityki oświatowej Gminy Kartuzy jest umożliwienie rodzicom zapewnienia swoim dzieciom opieki w żłobkach i klubach dziecięcych. W ramach działań ukierunkowanych na tworzenie nowych i trwałych miejsc wychowania przedszkolnego, samorząd realizuje projekt pn. „Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych w ośrodkach wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Kartuzy”.


W odpowiedzi na zwiększone zapotrzebowanie na nowoczesne pomoce dydaktyczne, Gmina Kartuzy zrealizowała projekt „Szkoła nowych możliwości – rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli gminy Kartuzy”. Umożliwił on doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt m.in. w nowoczesne wizualizery, tablice interaktywne, komputery przenośne (wraz z oprogramowaniem), projektory i ekrany projekcyjne.


W celu uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej, dla uczniów tworzone są klasy dwujęzyczne w kartuskich szkołach. Nauka w klasie dwujęzycznej jest świetną inwestycją w przyszły rozwój dziecka i niesie ze sobą wiele korzyści. Dobra znajomość języka obcego ułatwia uczestnictwo w projektach realizowanych w ramach Eramus +. Wsparcie Gminy Kartuzy dla rozwoju edukacji wiąże się także z realizacją programów stypendialnych, z których korzysta coraz większa liczba zdolnej młodzieży.
Skrót pozostałych informacji

Ogłoszenie o konsultacjach projektu Uchwały

Zapraszamy do konsultacji projektu Uchwały w sprawie: tryby postępowania o udzielenie dotacji z budżetu  Gminy Kartuzy dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i nie…

Kiełpino. Bieg Arasmusa. Wspaniała sportowa atmosfera

Bieg Arasmusa miał miejsce wczoraj w Kiełpinie. To było prawdziwe święto sportu. Do Gminy Kartuzy przybyły rzesze miłośników biegania. Jak czytamy na stronie organizatora, 648 osób…

Młodzież z Duderstadt i Hamm na spotkaniu z Burmistrzem

Młodzież ze Szkoły Katolickiej, Szkoły podstawowej nr 2 i Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach wraz ze swoimi przyjaciółmi z niemieckich miast Duderstadt i…

Rusza wielka inwestycja przebudowy „Kaszubskiego Dworu”

Wielka inwestycja przebudowy „Kaszubskiego Dworu” ruszy już w przyszłym tygodniu. Dzisiaj Burmistrz Kartuz podpisał umowę na zadanie, które będzie realizowane w ramach Kompleksowej…

Ogłoszenie o konsultacjach Rocznego Programu Współpracy na 2019

Zapraszamy do konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Kartuzy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003…

Tłumy biegaczy i moc atrakcji w Kiełpinie

Organizatorzy Biegu Arasmusa w Kiełpinie już odliczają dni do trzeciej odsłony jednego z największych biegów na dystansie 5 kilometrów na Pomorzu. Do Kiełpina przyjedzie ponad 1,5 tysiąca…

Seniorzy z Energią. Zapisz się już dzisiaj

Według prognoz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za 30 lat ponad 40 procent Polaków liczyć sobie będzie więcej niż 60 lat. Jednak w naszej gminie, zgodnie z danymi Głównego…

Kartuski Budżet Obywatelski. Czas na głosowanie!

Siedem pomysłów mieszkańców Kartuz na inwestycje w mieście w 2019 roku znalazło się w II etapie konsultacji ws. Kartuskiego Budżetu Obywatelskiego. Teraz czas na głosowanie (zob. załączniki),

II Plener Artystyczny. Warsztaty dla dzieci i młodzieży

Dzisiaj ponad 300 młodych ludzi z niemal wszystkich szkół z Gminy Kartuzy wzięło udział w warsztatach zorganizowanych w ramach II Kartuskiego Pleneru Artystycznego na Rynku. Dr Czesław…

Oficjalne otwarcie nowej siedziby Biblioteki

5 września w budynku Dworca Integracyjnego miała miejsce uroczystość oficjalnego otwarcia nowej siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. J. Żurakowskiego w Kartuzach.

Kolejne wsparcie dla jednostek OSP

Burmistrz Kartuz podpisał w minionym tygodniu dwie umowy o dofinansowanie na zakup sprzętu dla  jednostek gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych. Dziękujemy!