Myśląc o zrównoważonym rozwoju, Gmina Kartuzy inwestuje w oświatę, realizując co roku zadania związane z poprawą bazy placówek oświatowych. Kartuski samorząd pozyskuje także środki na programy edukacyjne.

Gmina Kartuzy należy do liderów pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych w zakresie projektów tzw. miękkich. Kartuskiemu samorządowi udało się pozyskać środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację różnorodnych projektów, które znacząco podniosły jakość procesu edukacji, poprawie uległy też warunki jego prowadzenia.


Ważnym punktem polityki oświatowej Gminy Kartuzy jest umożliwienie rodzicom zapewnienia swoim dzieciom opieki w żłobkach i klubach dziecięcych. W ramach działań ukierunkowanych na tworzenie nowych i trwałych miejsc wychowania przedszkolnego, samorząd realizuje projekt pn. „Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych w ośrodkach wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Kartuzy”.


W odpowiedzi na zwiększone zapotrzebowanie na nowoczesne pomoce dydaktyczne, Gmina Kartuzy zrealizowała projekt „Szkoła nowych możliwości – rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli gminy Kartuzy”. Umożliwił on doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt m.in. w nowoczesne wizualizery, tablice interaktywne, komputery przenośne (wraz z oprogramowaniem), projektory i ekrany projekcyjne.


W celu uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej, dla uczniów tworzone są klasy dwujęzyczne w kartuskich szkołach. Nauka w klasie dwujęzycznej jest świetną inwestycją w przyszły rozwój dziecka i niesie ze sobą wiele korzyści. Dobra znajomość języka obcego ułatwia uczestnictwo w projektach realizowanych w ramach Eramus +. Wsparcie Gminy Kartuzy dla rozwoju edukacji wiąże się także z realizacją programów stypendialnych, z których korzysta coraz większa liczba zdolnej młodzieży.