Paweł Pytka, nauczyciel języka polskiego w kartuskiej Szkole Podstawowej nr 1, został wytypowany przez Gminę Kartuzy do uczestnictwa w projekcie pn. Pomorska Akademia Liderów Edukacji 2020.

15 marca została oficjalnie zainaugurowana czwarta edycja Pomorskiej Akademii Liderów Edukacji 2020. Projekt realizowany przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku skupia wyróżniających się nauczycieli języka polskiego w poszczególnych gminach województwa pomorskiego.

Do czerwca br. nauczyciele ci będą się spotykać w trybie zjazdowym i wymieniać doświadczeniami. Będą zdobywać wiedzę na temat najnowszych koncepcji edukacyjnych i organizować w swoich gminach sieci współpracy. To czwarta edycja projektu. Poprzednie edycje były adresowane do dyrektorów szkół oraz matematyków.

Gmina Kartuzy do udziału w projekcie CEN-u rekomendowała Pawła Pytkę.

Paweł Pytka to nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Kazimierza w Kartuzach, wicedyrektor tamże od IX 2017 r. Jest nauczycielem języka polskiego od 9 lat. W roku szkolnym 2016/17 nauczał w I Liceum Ogólnokształcącym w Kartuzach.

Przez wiele lat Paweł Pytka pełnił w SP nr 1 w Kartuzach funkcję wychowawcy. Wykazuje się dużą aktywnością w promowaniu swojej szkoły. Współprowadzi stronę internetową placówki, koordynuje działalność szkółki piłkarskiej „Jedyneczka”. Współorganizuje powiatowy konkurs „Pięknego Słowa Czytanego”.

Od dwóch lat Paweł Pytka, jako ekspert Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, prowadzi szkolenia z zakresu aktywizacji ucznia podczas lekcji, pracy z tekstem na lekcjach języka polskiego oraz oceniania kształtującego. Na swoich zajęciach wprowadza najnowsze koncepcje dydaktyczne – ocenianie kształtujące, najnowsze metody i formy aktywizowania oraz motywowania uczniów do pracy, jak również podstawy neurodydaktyki.

Pytka jest prowadzącym zajęcia humanistyczne w projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki” w Kartuzach pn. „Młodzi Zdolni”. Bierze również udział w licznych inicjatywach aktywizujących i łączących lokalne środowisko, jest m.in. jurorem w konkursie literackim „Słowotok”, także współorganizatorem „Plenerów Artystycznych na Rynku w Kartuzach”.Paweł Pytka z lewej. Fot. SP nr 1 Kartuzy