Paweł Pytka, nauczyciel języka polskiego w kartuskiej Szkole Podstawowej nr 1, został wytypowany przez Gminę Kartuzy do uczestnictwa w projekcie pn. Pomorska Akademia Liderów Edukacji 2020.

15 marca została oficjalnie zainaugurowana czwarta edycja Pomorskiej Akademii Liderów Edukacji 2020. Projekt realizowany przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku skupia wyróżniających się nauczycieli języka polskiego w poszczególnych gminach województwa pomorskiego.

Do czerwca br. nauczyciele ci będą się spotykać w trybie zjazdowym i wymieniać doświadczeniami. Będą zdobywać wiedzę na temat najnowszych koncepcji edukacyjnych i organizować w swoich gminach sieci współpracy. To czwarta edycja projektu. Poprzednie edycje były adresowane do dyrektorów szkół oraz matematyków.

Gmina Kartuzy do udziału w projekcie CEN-u rekomendowała Pawła Pytkę.

Paweł Pytka to nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Kazimierza w Kartuzach, wicedyrektor tamże od IX 2017 r. Jest nauczycielem języka polskiego od 9 lat. W roku szkolnym 2016/17 nauczał w I Liceum Ogólnokształcącym w Kartuzach.

Przez wiele lat Paweł Pytka pełnił w SP nr 1 w Kartuzach funkcję wychowawcy. Wykazuje się dużą aktywnością w promowaniu swojej szkoły. Współprowadzi stronę internetową placówki, koordynuje działalność szkółki piłkarskiej „Jedyneczka”. Współorganizuje powiatowy konkurs „Pięknego Słowa Czytanego”.

Od dwóch lat Paweł Pytka, jako ekspert Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, prowadzi szkolenia z zakresu aktywizacji ucznia podczas lekcji, pracy z tekstem na lekcjach języka polskiego oraz oceniania kształtującego. Na swoich zajęciach wprowadza najnowsze koncepcje dydaktyczne – ocenianie kształtujące, najnowsze metody i formy aktywizowania oraz motywowania uczniów do pracy, jak również podstawy neurodydaktyki.

Pytka jest prowadzącym zajęcia humanistyczne w projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki” w Kartuzach pn. „Młodzi Zdolni”. Bierze również udział w licznych inicjatywach aktywizujących i łączących lokalne środowisko, jest m.in. jurorem w konkursie literackim „Słowotok”, także współorganizatorem „Plenerów Artystycznych na Rynku w Kartuzach”.Paweł Pytka z lewej. Fot. SP nr 1 KartuzySkrót pozostałych informacji

Spacery po Kartuzach. Zapraszamy!

Za nami kolejne spotkania, które jeszcze przez cały sierpień będą się odbywały w ramach Letnich spacerów po Kartuzach, II edycja.

Trwa realizacja ogromnej inwestycji kanalizacyjnej

W Kartuzach trwa właśnie realizacja inwestycji pn. Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu. Najlepiej widać

Ruszyła budowa Promenady nad J. Klasztornym Małym

Rozpoczęła się już realizacja inwestycji pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Jeziorem Klasztornym Małym w Kartuzach, etap II.

Chester Burke Jr. & Company. Koncert specjalny

Chester Burke Jr. & Company wystąpią już w środę 15 sierpnia w Parku im. "Solidarności". To będzie prawdziwa muzyczna i duchowa uczta w wykonaniu amerykańskiego chóru gospel. Największe…

15. szansa na wygraną w konkursie

Po krótkiej przerwie powracamy z naszym konkursem "Detale Kartuz". Do wygrania nagroda Burmistrza Mieczysława Grzegorza Gołuńskiego. Kto pierwszy, ten lepszy!

GoldHill Festival za nami. To była udana impreza

Za nami druga edycja GoldHill Festival 2018. Scena na Złotej Górze, podobnie jak rok temu, przyciągnęła fanów muzyki klubowej. Więcej informacji wkrótce.

O sole mio - na zakończenie koncertu w Kolegiacie

W tę niedzielę, kiedy na kartuskim Rynku rozbrzmiewały włoskie klimaty, artyści kwartetu Arte Con Brio drugim bisem zakończyli koncert jednym z najbardziej znanych włoskich utworów…

Słoneczna Italia... na kartuskim Rynku

Iście włosko zrobiło się w niedzielne popołudnie 5 sierpnia na kartuskim Rynku. Ciao Bambina, O sole mio, Cantare i wiele innych tych starszych i tych współczesnych włoskich przebojów…

Wyburzamy starą rampę. W jej miejscu powstaną nowoczesne przystanki

Trwa właśnie wyburzanie starej rampy kolejowej, która znajduje się tuż obok kartuskiego Dworca Integracyjnego.
Wkrótce w tym samym miejscu powstaną nowoczesne przystanki autobusowe.
Idea…

ENEJ w świetnej formie - nie tylko na scenie!

Mamy jeszcze w pamięci znakomity koncert zespołu ENEJ (w miniony weekend podczas Jarmarku Kaszubskiego), lecz musimy wiedzieć, że ENEJ to także... znakomici piłkarze! Gdyby to wcześniej…

Inwestujemy w sołectwach. 1,25 mln na drogi gminne

Trwają obecnie prace związane z budową i przebudową dróg gminnych.
Za nieco ponad 1 milion 250 tys. zł powstają nowe nawierzchnie z płyt Yomb na terenie wielu sołectw.
Inwestycje…

Kartuskie Inicjatywy Mieszkańców 2018 (III edycja)

Chcesz coś zmienić w swoim otoczeniu? Zaproponuj zmiany! Wielu już skorzystało! Biuro Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Kartuzach jako organizator Kartuskich Inicjatyw Mieszkańców –