Paweł Pytka, nauczyciel języka polskiego w kartuskiej Szkole Podstawowej nr 1, został wytypowany przez Gminę Kartuzy do uczestnictwa w projekcie pn. Pomorska Akademia Liderów Edukacji 2020.

15 marca została oficjalnie zainaugurowana czwarta edycja Pomorskiej Akademii Liderów Edukacji 2020. Projekt realizowany przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku skupia wyróżniających się nauczycieli języka polskiego w poszczególnych gminach województwa pomorskiego.

Do czerwca br. nauczyciele ci będą się spotykać w trybie zjazdowym i wymieniać doświadczeniami. Będą zdobywać wiedzę na temat najnowszych koncepcji edukacyjnych i organizować w swoich gminach sieci współpracy. To czwarta edycja projektu. Poprzednie edycje były adresowane do dyrektorów szkół oraz matematyków.

Gmina Kartuzy do udziału w projekcie CEN-u rekomendowała Pawła Pytkę.

Paweł Pytka to nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Kazimierza w Kartuzach, wicedyrektor tamże od IX 2017 r. Jest nauczycielem języka polskiego od 9 lat. W roku szkolnym 2016/17 nauczał w I Liceum Ogólnokształcącym w Kartuzach.

Przez wiele lat Paweł Pytka pełnił w SP nr 1 w Kartuzach funkcję wychowawcy. Wykazuje się dużą aktywnością w promowaniu swojej szkoły. Współprowadzi stronę internetową placówki, koordynuje działalność szkółki piłkarskiej „Jedyneczka”. Współorganizuje powiatowy konkurs „Pięknego Słowa Czytanego”.

Od dwóch lat Paweł Pytka, jako ekspert Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, prowadzi szkolenia z zakresu aktywizacji ucznia podczas lekcji, pracy z tekstem na lekcjach języka polskiego oraz oceniania kształtującego. Na swoich zajęciach wprowadza najnowsze koncepcje dydaktyczne – ocenianie kształtujące, najnowsze metody i formy aktywizowania oraz motywowania uczniów do pracy, jak również podstawy neurodydaktyki.

Pytka jest prowadzącym zajęcia humanistyczne w projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki” w Kartuzach pn. „Młodzi Zdolni”. Bierze również udział w licznych inicjatywach aktywizujących i łączących lokalne środowisko, jest m.in. jurorem w konkursie literackim „Słowotok”, także współorganizatorem „Plenerów Artystycznych na Rynku w Kartuzach”.Paweł Pytka z lewej. Fot. SP nr 1 KartuzySkrót pozostałych informacji

Spełniamy obietnice. Pismo do Pana Marszałka oraz właściciela P. A.

Zgodnie z obietnicą złożoną w czasie rozmowy z Internautami, Burmistrz Kartuz wystosował zapytania do Mieczysława Struka, Marszałka Województwa Pomorskiego, jak również Mariana Koteckiego,

Kartuskie Inicjatywy Mieszkańców 2018 (III tura)

Biuro Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Kartuzach jako organizator Kartuskich Inicjatyw Mieszkańców – 2018 (III tura, II w br.),  ogłasza nabór propozycji przedsięwzięć nawiązujących/będących…

Właśnie wystartował kolejny Kartuski Budżet Obywatelski!

To inicjatywa Gminy Kartuzy, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wszystkich tych, którzy zauważają potrzebę zmian w swoim najbliższym otoczeniu. Zgłoś pomysł na inwestycję w Budżecie…

Blisko 3 mln zł dofinansowania. Kanalizacja sanitarna w Łapalicach

Uprzejmie informujemy, że Gmina Kartuzy w partnerstwie z Gminą Chmielno otrzyma blisko 3 mln zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Skorzystają

Budowa wiat na kartuskim Targowisku Miejskim

Firma Usługi Ogólnobudowlane Andrzej Dzienisz z Borzestowa, wybrana w drodze przetargu, realizuje inwestycję budowy dwóch wiat handlowych o konstrukcji stalowo-drewnianej na potrzeby Kartuskiego…

Trwa termomodernizacja Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie

Gmina Kartuzy jeszcze grudniu 2017 r. ogłosiła przetarg na wykonanie zadania pn. Termomodernizacja Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie. Na początku 2018 r. wybrano wykonawcę tej inwestycji…

Kartuzy. Powstają ścieżki rowerowe

Przypominamy, że w pierwszym kwartale 2017 roku Burmistrz Kartuz podpisał umowę na budowę ścieżek rowerowych na obszarze miasta. Wykonawcą prac jest wybrana w drodze przetargu firma…

Nowa płyta stadionu w Stolicy Kaszub już wkrótce

W marcu informowaliśmy, że wybrano już wykonawcę inwestycji budowy nowej płyty kartuskiego stadionu. 29 marca w Urzędzie Miejskim Burmistrz Kartuz podpisał umowę na to zadanie. Obecnie…

Seniorzy z Energią w Staniszewie. Trwają zapisy!

Gmina Kartuzy wytypowała Staniszewo jako miejscowość, w której seniorzy będą mieli okazję przystąpić do bardzo ciekawego programu Grupy Energa. Start już 24 maja. Trwają zapisy.

Harmonogram prac na kartuskim deptaku

Od środy 16 maja do środy 23 maja będzie trwało wylewanie betonowej podbudowy na kartuskim deptaku. Niniejszym publikujemy harmonogram prac. W związku z realizacją inwestycji wystąpią

Ratujemy kolej dla Kaszub. Przejazd z Kokoszek

Samorząd Województwa Pomorskiego, Pomorska Kolej Metropolitalna SA i „Gazeta Wyborcza Trójmiasto” zorganizowały 13 maja 2018 r. (niedziela) przejazd pociągiem specjalnym na trasie…

Majówka Kaszubskich Przedsiębiorców - Kartuzy 2018

W sobotnie popołudnie w Parku im. Solidarności w Kartuzach odbyła się Majówka Kaszubskich Przedsiębiorców. Imprezę przygotował Kaszubski Związek Pracodawców reprezentowany przez…