Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach dostała dofinansowanie w ramach programu PO WER na realizację własnego projektu pt. „Europejskie inicjatywy nauczycieli wzorem dla nowych pokoleń młodych Kaszubów”. Wartość dofinansowania to ponad 125 tysięcy. Projekt trwał od 01 września 2016 r. do 30 czerwca 2018 r.

W projekcie wzięło udział 13 nauczycieli z „Dwójki”, którzy zostali wybrani podczas procesu rekrutacyjnego do projektu. Cel, jaki przyświecał uczestnikom projektu to wzmacnianie profesjonalnego profilu nauczycieli z „Dwójki”, głownie w zakresie nauki języka obcego. Wyjazdy tygodniowe i dwutygodniowe miały miejsce w miesiącach wakacyjnych i w ciągu roku szkolnego; na Maltę (7 osób), do Hiszpanii (3 osoby), Wielkiej Brytanii (1 osoba), Włoch (1 osoba), Słowenii (1 osoba). Nauczyciele mieli także możliwość poznać innowacyjne metody nauczania oraz poznali skuteczne techniki komunikacji i przekazywania wiedzy w sposób uporządkowany. Przed wyjazdem niektórzy uczestniczyli w wewnętrznych kursach języka angielskiego, szkoleniach komputerowych, a także korzystali z rad osób, które podobne szkolenie przeszły na Malcie wcześniej i mogły podzielić się swoimi doświadczeniami. Stałym koordynatorem, na którego zawsze można było liczyć, był dyrektor szkoły pan Piotr Kloczkowski, z którym uczestnicy mieli podczas wyjazdów bieżący kontakt.


W dwutygodniowym kursie językowym organizowanym przez ClubClass English Language School na Malcie wzięło udział 7 nauczycieli. W pierwszym tygodniu kursu odbywały się zajęcia grupowe. Kurs obejmował nie tylko naukę w systemie klasowo - lekcyjnym, ale kursanci również wychodzili poza mury szkoły. Podczas kursu nawiązano kontakt z nauczycielami, studentami, uczniami z różnych krajów: Kazachstanu, Brazylii, Turcji, Słowenii, Hiszpanii, Chin. Zajęcia podzielone były na bloki: gramatykę i konwersację. Podczas lekcji lektorzy języka angielskiego wykorzystywali różne metody pracy i kładli nacisk na poprawną wymowę.


W ramach projektu jeden z nauczycieli wziął udział w kursie metodycznym „Nowe obszary nauczania”, którego głównym celem było poznanie i wypróbowanie nowych metod pracy z uczniami. Przede wszystkim były to działania nastawione na rozpoznanie i wspieranie mocnych stron u dzieci i młodzieży – rola pochwały, zabawy aktywizujące i integrujące grupę, opowieści i metafory filozoficzne, umiejętność przekształcania wady w zaletę, porażki w sukces i szansę na rozwój. Uczestnicy kursu w czasie Open Space mieli możliwość wymienić się swoimi zawodowymi doświadczeniami, zaprezentować własne osiągnięcia oraz porównać metody pracy stosowane w szkołach w innych krajach europejskich.


Nauczyciel języka angielskiego wziął udział w kursie metodycznym „Creative Drama as a Teaching Method”, którego celem było przedstawienie technik teatralnych jako efektywnego narzędzia w procesie nauczania oraz osobistego rozwoju dziecka; zrozumienie jaki wpływ ma sztuka dla społecznego, emocjonalnego, poznawczego i moralnego rozwoju ucznia.


Trzech nauczycieli wzięło udział w szkoleniu “Innovative skills in ICT through collaborative and project – based Teaching and Learning”. Udział w kursie pozwolił na nowe spojrzenie na przyszłość nauczania i niezmierzone możliwości wykorzystywania multimediów i Internetu w uczeniu się i edukacji.


Dyrektor „Dwójki” wziął udział w kursie „European School Development: Planning and Managing Erasmus+ project” we Włoszech. Celem tego szkolenia było: poznanie struktury i finansowania programów Erasmus +, poznanie zasad pisania wniosków projektowych, a także nauka administrowania projektem i zarządzanie finansami projektu. To, że kurs przyniósł zamierzone cele, świadczy fakt, iż w pisaniu kolejnego projektu Erasmus+ 2018 szkoła zajęła 51 miejsce na 740 napisanych projektów. Był to również czas na poznanie systemu edukacji Włoch.


Dzięki nowym technologiom, pogłębionej znajomości języka angielskiego prowadzone lekcje w szkole będą jeszcze bardziej atrakcyjne. Poznawanie siebie nawzajem było doskonałą okazją do rozmów i nieustannej nauki nie tylko z książki, ale i w praktyce. Otoczenie się anglojęzycznymi mediami, osobami dostarczyło kontaktu z żywym językiem. Różnorodne środowisko kursantów wymuszało na uczestnikach konieczność porozumiewania się wyłącznie po angielsku, co było doskonałą zaletą skutecznej nauki języka i pogłębiania warsztatu metodycznego.


Placówka zyskała bardzo dużo poprzez udział nauczycieli w różnych kursach. Nastąpił rozwój zawodowy pedagogów poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych i poznanie nowych metod nauczania. Nauczyciele rozbudzają kreatywność i motywację do zdobywania wiedzy przez uczniów, a także dzielą się wiedzą i zdobytymi doświadczeniami.


Dzięki wyjazdowi uczestnicy uczyli się nie tylko angielskiego na wybranym przez siebie poziomie, ale również poznawali kulturę różnych narodów, tradycje, zwyczaje i zabytki. 


Kursy takie jak ten na Malcie, w Anglii, we Włoszech czy Hiszpanii są bardzo ważne dla nauczycieli – poszerzają horyzonty, wzbogacają wiedzę, doświadczenie, wzmacniają europejski wymiar szkoły. Erasmus + to piękna przygoda, którą trudno opisać, trzeba ją przeżyć i nadal kontynuować.

Tekst i foto: SP nr 2 w KartuzachSkrót pozostałych informacji

Uwaga, parking przy ul. Zamkowej czasowo zamknięty
Uprzejmie informujemy, że 3 grudnia 2018 r. rozpoczną się prace związane z budową zbiornika buforowego na terenie parkingu przy skrzyżowaniu ulic Zamkowej i Sędzickiego.

Mieszkańcy beneficjentami kolejnych środków

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego Burmistrz Kartuz, Mieczysław Grzegorz Gołuński, podpisał umowę na dofinansowanie projektu „Szukam… Znajduję… Pracuję… II”,

Budowa skateparku rozpoczęta

Kilka dni temu rozpoczęła się budowa skateparku w Parku im. Solidarności w Stolicy Kaszub. To młodzież zdecydowała, jaki skatepark zbudujemy (wejdź).

Budowa stadionu już na ukończeniu

W marcu informowaliśmy, że wybrano już wykonawcę inwestycji budowy nowej płyty kartuskiego stadionu. 29 marca w Urzędzie Miejskim Burmistrz Kartuz podpisał umowę na to zadanie. Obecnie…

Dworzec Roku. Do końca głosowania tylko 2 dni

Dzisiejsza poranna akcja promocyjna na Dworcu Integracyjnym w Kartuzach zakończona pełnym sukcesem. Burmistrzowie Mieczysław Grzegorz Gołuński oraz Sylwia Biankowska zachęcali do głosowania…

Mieczysław Struk ponownie Marszałkiem Województwa Pomorskiego

Najserdeczniejsze gratulacje dla Mieczysława Struka, Marszałka Województwa Pomorskiego.

Dworzec Roku. 4 dni do końca głosowania

Z wielką przyjemnością informujemy, że kartuski Dworzec Integracyjny znalazł się wśród 10 najlepszych dworców w Polsce w konkursie pn. Dworzec Roku organizowanym przez Fundację ProKolej…

Szymon Sajnok wśród najlepszych sportowców 2018

Wychowanek sekcji kolarskiej GKS Cartusia Kartuzy Szymon Sajnok znalazł się w dostojnym gronie nominowanych do tytułu Sportowiec Roku Przeglądu Sportowego i Telewizji Polsat. Już po raz…

Ankieta. Diagnoza rozwoju Gminy Kartuzy

Gmina Kartuzy przystępuje do opracowania Strategii Rozwoju Gminy na lata 2019-2030, która będzie wyznacznikiem głównych celów i kierunków rozwoju Gminy w najbliższej przyszłości.

Nowy skatepark. Umowa już podpisana

Dzisiaj w gabinecie Burmistrza Kartuz została podpisana umowa z wykonawcą inwestycji budowy skateparku w Parku im. Solidarności w Stolicy Kaszub. To młodzież zdecydowała, jaki skatepark…

Zgłoś przystań, pomost, stanicę

OGŁOSZENIE O NABORZE DO BAZY PRZYSTANI, POMOSTÓW I STANIC KAJAKOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO.

Bogdan Łapa wybrany Starostą Kartuskim

Rada Powiatu Kartuskiego dokonała dzisiaj wyboru nowego Starosty Kartuskiego, którym został p. Bogdan Łapa. Funkcję Wicestarosty obejmie p. Piotr Fikus. Przewodniczącym Rady Powiatu będzie…