Najserdeczniejsze gratulacje z okazji awansu na stopień nauczyciela mianowanego składamy p. Julii Sikorze-Karczewskiej (SP w Mirachowie), p. Annie Serkowskiej (SP w Grzybnie), p. Magdalenie Treder oraz p. Ewelinie Roszkowskiej (SP nr 1 w Kartuzach). Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy pedagogicznej.

mianow (5)
mianow (3)
mianow (4)
mianow (2)
mianow (6)
mianow (1)