Informacja Burmistrza Kartuz dotycząca wznowienia funkcjonowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kartuzy.

Kartuzy, dnia 7 maja 2020 r.

W dniu 30 kwietnia 2020 r. podjąłem decyzję, że dnia 6 maja 2020 r nie wznawiamy funkcjonowania przedszkoli publicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie miasta i gminy Kartuzy, dla których Gmina Kartuzy jest organem prowadzącym. Decyzję swą motywuję analizą otrzymanych na ten temat dokumentów, w tym zaleceń MZ, GIS oraz MEN, szeroką konsultacją oraz permanentną kontrolą dynamicznej sytuacji  epidemicznej w kraju, szczególnie w powiecie kartuskim, w tym w gminie Kartuzy.

Jesteśmy w szczycie pandemii. Na terenie powiatu kartuskiego jest ognisko epidemiczne, co ma przełożenie na sytuację w gminie Kartuzy.

Decyzje władz państwowych dają swobodę interpretacyjną, a przesłane zalecenia GIS, MZ i MEN nie są obecnie możliwe do spełnienia. Pomimo tego dyrektorzy placówek oświatowych prowadzących oddziały przedszkolne oraz dyrektorzy przedszkoli zostali zobligowani do przeprowadzenia działań związanych z przygotowaniem do ewentualnego otwarcia tych jednostek i przyjęcia dzieci. Jeśli okaże się, że jednostki te będą w stanie zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa, a także zgłoszą się rodzice deklarujący chęć oddania dzieci do placówki (czego dotąd nie odnotowano), wtedy placówki zostaną otwarte. Nastąpi to jednak nie wcześniej niż po dniu 24 maja 2020 roku.

Jednocześnie informuję, że na terenie Gminy Kartuzy funkcjonuje 19 niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i opieki do lat 3. Decyzja o ich otwarciu zostaje podjęta przez ich organy założycielskie i jest niezależna od decyzji podjętej w zakresie funkcjonowania placówek przedszkolnych podlegających Gminie Kartuzy. Równocześnie placówki niepubliczne w okresie ograniczenia funkcjonowania nie zostały pozbawione środków finansowych w postaci comiesięcznej dotacji z budżetu gminy.

Bezpieczeństwo dzieci i rodziców, a także pracowników jest w tej sytuacji sprawą priorytetową.

Życzę wszystkim dużo zdrowia. Bądźmy ostrożni i roztropni.


Z poważaniem
Burmistrz Kartuz
Mieczysław Grzegorz Gołuński