W minionych długich (zwłaszcza dla rodziców) tygodniach pokazywaliśmy Państwu na naszym profilu na Facebooku, co dzieje się w kartuskim szkolnictwie w okresie epidemii. Dzięki temu można było zobaczyć na własne oczy, jak uczniowie i nauczyciele wdrożyli się w zdalne nauczanie.

Zgodnie z decyzją Rządu RP, w trwającym roku szkolnym uczniowie nie wrócą już do szkół na tradycyjne lekcje, natomiast  zdalne nauczanie będzie kontynuowane.  Jak ono przebiega?

Uczniowie w pracy domowej przed komputerem wykorzystują przede wszystkim różnorodne, lecz przystępne narzędzia edukacyjne. Najważniejsze, by były dostosowane do możliwości uczniów i rodziców. Ważne też, co biorą pod uwagę nauczyciele, aby dobór narzędzi był dostosowany do realizowanego materiału i potrzeb uczniów.

Głównym kanałem komunikacji dyrektora/ nauczyciela z uczniem oraz rodzicem jest dziennik elektroniczny, dodatkowo dostępne i często używane w pracy z uczniem są platformy internetowe takie jak np. epodręczniki.pl, You Tube, Messenger, Padlet, Zoom  oraz Teams, z którego korzysta najwięcej nauczycieli w celu komunikacji na żywo  ze swoimi uczniami.

Nauczyciele w trakcie pracy modyfikują programy nauczania i wybierają te treści, które w obecnej sytuacji są konieczne i możliwe do przyswojenia w domu, realizując podstawę programową – tak jak wymaga tego MEN. Odbywają się także zajęcia wspomagające proces nauki takie jak rewalidacja czy wczesne wspomaganie rozwoju.

Od 1 czerwca br. we wszystkich szkołach i przedszkolach prowadzone są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz zajęcia dydaktyczne dla klas I-III. W zależności od ilości dzieci, które w tych zajęciach uczestniczą, dyrektor placówki ustalił liczbę godzin zajęć stacjonarnych. Mając na uwadze bezpieczeństwo sanitarne uczniów i nauczycieli na bieżąco monitoruje sytuację i podejmuje decyzje w sprawie podziału uczniów na grupy, przydzielenia ich do odpowiednich sal i  zapewnienia opieki przez  nauczycieli zgodnie z potrzebami. Nie oznacza to jednak rezygnacji z dotychczas przyjętej formy nauki zdalnej, bo ta trwa nadal, szczególnie dla tych uczniów, których rodzice nie zdecydowali się skorzystać z oferty szkoły i nie posłali swoich dzieci do placówek oświatowych.

Wprowadzona została możliwość skorzystania przez uczniów wszystkich klas z konsultacji na terenie szkoły. Konsultacje są dobrowolne, a ich wymiar jest uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Wszystkie działania podejmowane są o obowiązujące wytyczne m.in. Ministerstwa Edukacji Narodowej.


Uprzejmie informujemy, że w minionym tygodniu liczba dzieci z przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I-III obecnych na zajęciach w szkołach prowadzonych przez Gminę Kartuzy kształtowała się następująco: poniedziałek - 69, wtorek - 72, środa - 72, czwartek - 75, piątek - 66.