Pięcioro nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Gen. Józefa Wybickiego w Staniszewie odbywa właśnie szkolenie językowe na Malcie.

Pobyt nauczycieli ze Staniszewa realizowany jest w ramach projektu „Uczymy się, by nauczać innych” („We study, by teach others”). Planowane działania w ramach projektu to m. in. wyjazd na kurs językowy na Maltę, wyjazd na kurs metodyczny do Włoch, obserwacje pracy szkoły partnerskiej w Słowenii (job shadowing) oraz poprowadzenie zajęć z języka kaszubskiego oraz muzyki i tańca kaszubskiego w partnerskiej szkole w Chorwacji.
 
Liderami projektu są pan Janusz Mamelski oraz pani Paulina Krieger-Korosacka.