W Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach miała dzisiaj (w czwartek) miejsce uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela. Uhonorowani przez dyrektora placówki zostali najlepsi pedagodzy oraz pozostali wyróżniający się pracownicy szkoły. Wręczono też nagrody jubileuszowe.

Nagrodzeni nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 w Kartuzach

Justyna Adamczyk
za przygotowanie i przeprowadzenie IX Festynu Kaszubskiego,
zorganizowanie VIII Gminnego Konkursu Czytania „Czytam więc jestem” dla szkół podstawowych
oraz aktywną pracę na rzecz promocji szkoły

Joanna Bemowska
za przygotowanie i przeprowadzenie IX Festynu Kaszubskiego,
pomoc w organizacji turniejów szachowych
oraz wysokie osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej

Joanna Jereczek
za zaangażowanie oraz aktywną pracę na rzecz Kaszubskiego Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Słunôszka”
oraz wysokie osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej

Karczewski Andrzej
za zaangażowanie w życie szkoły oraz dotychczasowy wkład w pracę szkoły

Konkel Beata
za pomoc w organizacji uroczystości szkolnych
oraz bardzo duże zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły,
jak również wysokie osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej

Kosznik Paulina
za duże zaangażowanie w koordynowanie projektu „Szkoła nowych możliwości”
oraz wysokie osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej

Maciąg Przemysław
za duże zaangażowanie w organizację w szkole turniejów szachowych o zasięgu wojewódzkim

Mierska Grażyna
za zaangażowanie w pracę szkoły
oraz wysokie osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej

Stankowska Krystyna
za duże zaangażowanie w koordynowanie projektu „Szkoła nowych możliwości”
oraz wysokie osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej

Wioletta Stoltmann
za przygotowanie i przeprowadzenie Koncertu Charytatywnego „Dzieci – Dzieciom”, zorganizowanie Przeglądu Twórczości Kaszubskiej Dzieci i Młodzieży Kartuzy 2017,
aktywną pracę na rzecz Kaszubskiego Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Słunôszka”
oraz wysokie osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej

Dorota Frenkiel
za przygotowanie i przeprowadzenie Koncertu Charytatywnego „Dzieci – Dzieciom”, zorganizowanie Przeglądu Twórczości Kaszubskiej Dzieci i Młodzieży Kartuzy 2017,
aktywną pracę na rzecz Kaszubskiego Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Słunôszka”
oraz wysokie osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej

Nagrodzeni pracownicy administracji i obsługi:

Henryk Hinc,
Roksana Głodowska,
Anita Kleinshmidt,
Ewa Littwin,
Lucyna Wendt.

Nagrody jubileuszowe otrzymali:

Ewa Littwin (30 lat pracy),
Danuta Milewczyk (35 lat pracy),
Gabriela Jankowska (25 lat pracy).


sp2 dzien naucz (1)
sp2 dzien naucz (2)
sp2 dzien naucz (3)
sp2 dzien naucz (4)
sp2 dzien naucz (5)
sp2 dzien naucz (6)
sp2 dzien naucz (7)
sp2 dzien naucz (8)
sp2 dzien naucz (9)
sp2 dzien naucz (10)
sp2 dzien naucz (11)
sp2 dzien naucz (12)
sp2 dzien naucz (13)
sp2 dzien naucz (14)
sp2 dzien naucz (15)
sp2 dzien naucz (16)
sp2 dzien naucz (17)
sp2 dzien naucz (18)
sp2 dzien naucz (19)
sp2 dzien naucz (20)
sp2 dzien naucz (21)
sp2 dzien naucz (22)
sp2 dzien naucz (23)
sp2 dzien naucz (24)
sp2 dzien naucz (25)
sp2 dzien naucz (26)
sp2 dzien naucz (27)
sp2 dzien naucz (28)
sp2 dzien naucz (29)
sp2 dzien naucz (30)
sp2 dzien naucz (31)
sp2 dzien naucz (32)
sp2 dzien naucz (33)
sp2 dzien naucz (34)
sp2 dzien naucz (35)
sp2 dzien naucz (36)
sp2 dzien naucz (37)
sp2 dzien naucz (38)
sp2 dzien naucz (39)
sp2 dzien naucz (40)
sp2 dzien naucz (41)
sp2 dzien naucz (42)
sp2 dzien naucz (43)
sp2 dzien naucz (44)
sp2 dzien naucz (45)
sp2 dzien naucz (46)
sp2 dzien naucz (47)
sp2 dzien naucz (48)
sp2 dzien naucz (49)
sp2 dzien naucz (50)
sp2 dzien naucz (51)
sp2 dzien naucz (52)
sp2 dzien naucz (53)
sp2 dzien naucz (54)
sp2 dzien naucz (55)


Skrót pozostałych informacji

Spotkanie autorskie z Romualdem Bławatem

Muzeum Kaszubskie im. F. Tredera w Kartuzach serdecznie zaprasza na spotkanie autorskie z dr. Romualdem Tadeuszem Bławatem, autorem książki pt. Stolem z morza i Kaszub. Życie i twórczość

XIX Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Narciarstwie Biegowym Dziewcząt i Chłopców

Cartusia SkiArena Nordic, jedyne takie miejsce na Pomorzu, stworzone 3 lata temu na Bilowie przez Janusza Meissnera, stała się dzisiaj miejscem rywalizacji w XLVI Igrzyskach Dzieci oraz XIX…

Można już zgłaszać kandydatów do Nagrody KARTËSKÔ SKRA

Burmistrz Kartuz zaprasza do zgłaszania kandydatów do dorocznej nagrody "Kartëskô Skra" za zasługi i wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz Gminy Kartuzy w kategoriach: kultura,

Kartuscy seniorzy bawili się w Tłusty Czwartek

Już po raz ósmy w Kartuzach odbył się doroczny Bal Seniora, któremu patronował Burmistrz Kartuz. Koordynatorem przedsięwzięcia był kartuski oddział Polskiego Związku Emerytów i…

Perła Kaszub dla Burmistrza Kartuz

Mieczysław Grzegorz Gołuński, Burmistrz Kartuz, został laureatem Perły Kaszub (nagrody starosty kartuskiego) za zaangażowanie i realizację gminnych inwestycji, w szczególności tych…

Zebranie sprawozdawcze OSP Kartuzy

W minioną niedzielę członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kartuzach spotkali się na corocznym zebraniu sprawozdawczym. Podsumowano miniony rok działalności OSP, która funkcjonuje…

Walne zebranie Koła nr 57 PZW

Wędkarze kartuskiego Koła nr 57 Polskiego Związku Wędkarskiego obradowali dzisiaj (w niedzielę) w Urzędzie Miejskim. Było to zebranie sprawozdawcze, w czasie którego podsumowano miniony…

Pożegnaliśmy zasłużonego strażaka-ochotnika

Dzisiaj w Mirachowie odbył się pogrzeb zasłużonego dla sołectwa strażaka-ochotnika, Jana Skierki. Przez wiele lat był on kierowcą samochodu ratowniczo-gaśniczego, uczestniczył w wielu…

Parking przy ul. Wzgórze Wolności w budowie

Przypominamy, że w Kartuzach przy ul. Wzgórze Wolności trwają prace związane z budową nowego bezpłatnego parkingu miejskiego. Wkrótce pomieści on o wiele więcej samochodów niż poprzednio…

Dzień Seniora w Brodnicy Górnej

Wczoraj w Brodnicy Górnej najstarsi mieszkańcy sołectwa spotkali się w remizie strażackiej, aby wspólnie cieszyć się swoją obecnością i bawić na dorocznym balu seniora. Spotkanie…

5 gwiazdek European Athletics dla Biegu Arasmusa

Europejskie Stowarzyszenie Lekkoatletyczne European Athletics przyznało po raz kolejny certyfikat jakości Biegowi Arasmusa, znanej imprezie rozgrywanej od dwóch lat w Kiełpinie. Tym razem…

Edukacja ekonomiczna wspólnym celem polskich samorządów i sektora finansowego!

Od kilku miesięcy jednostki samorządu terytorialnego w Polsce aktywnie włączają się w jeden z największych europejskich programów edukacji finansowej „Bankowcy dla Edukacji”, realizowany…