5 mln 056 tys. 596 zł otrzymała Gmina Kartuzy w ramach tarczy dla samorządów. Środki na rzecz mieszkańców z przeznaczeniem na cele inwestycyjne przekazał Burmistrzowi Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński pan Marcin Horała. Warto dodać, że wsparcie otrzymały też inne samorządy, jak również Powiat Kartuski.

Burmistrz Kartuz podpisał kolejne umowy, tym razem na przebudowę dróg gminnych. Skorzystają mieszkańcy Staniszewa oraz Pomieczyńskiej Huty.

Dzisiaj w Urzędzie Miejskim w Kartuzach podpisane zostały aneksy zwiększające wartość dofinansowania do projektów pomorskich gmin w ramach OP 11. Środowisko. Dodatkowe środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Aneksy z przedstawicielami gmin podpisał Marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk.

Zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwupoziomowego skrzyżowania linii kolejowych nr 214 i 229 z drogami wojewódzkimi nr 211 i 224 w Kartuzach wraz z niezbędną infrastrukturą.

Rozdzielono Fundusz Dróg Samorządowych, także dla województwa pomorskiego. Z przyjemnością informujemy, że Gmina Kartuzy otrzymała dofinansowanie na dwa odcinki dróg.

Mimo trudności spowodowanych bieżącą sytuacją w kraju, Gmina Kartuzy nie zwalnia tempa i realizuje ważne dla mieszkańców inwestycje – oczywiście przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności oraz przestrzeganiu obowiązujących przepisów. Jedną z tych inwestycji jest rewaloryzacja parku miejskiego przy ul. Majkowskiego w Kartuzach, która właśnie się rozpoczęła.