Gmina Sierakowice (wraz z partnerami Gminą Sulęczyno oraz Gminą Kartuzy) aplikowała do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego o dofinansowanie projektu pn. „OZE dla Kaszub – wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno”, składając niezbędny wniosek już  31 stycznia 2017 r. Projekt uzyskał pozytywną rekomendację zespołu oceniającego i jako jeden z 24 projektów uzyskał dofinansowanie w wysokości 8 316 921, 99 złotych (85 % wartości kosztów kwalifikowanych). Konkurs o dofinansowanie został rozstrzygnięty 19 lipca 2018 roku, jednak dopiero 3 października 2018 roku Zarząd Województwa Pomorskiego podpisał z gminą Sierakowice umowę o dofinansowanie projektu.

W sobotę 9 listopada odbyły się warsztaty dotyczące stworzenia trwałego miejsca rekreacyjnego służącego integracji mieszkańców kamienicy przy ul. Kolejowej 9 w Kartuzach.

15 listopada 2019 r. odbyły się kolejne warsztaty w ramach Kartuskich Inicjatyw Mieszkańców 2019, edycja III.

Ulica Topolowa w Borowie została uroczyście otwarta. Wstęgę przecięli m.in. mieszkańcy ul. Topolowej, Burmistrz Kartuz oraz pan Wiesław Byczkowski, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego.

Kartuzianie przeprowadzili kolejne przedsięwzięcie w ramach Kartuskich Inicjatyw Mieszkańców.

Zakończyła się przebudowa i budowa ul. Pogodnej w Grzybnie. Dzisiaj dokonano uroczystego otwarcia inwestycji.