Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego, wczoraj w Goręczynie podpisał umowy z włodarzami Gmin na dofinansowanie do zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dzisiaj w Urzędzie Miejskim w Kartuzach Burmistrz Kartuz podpisał umowę z wykonawcą inwestycji na realizację zadania pn. Przebudowa budynku i zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej na funkcję oświatową Zespołu Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej.

Biuro Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Kartuzach ogłasza nabór przedsięwzięć w ramach Kartuskich Inicjatyw Mieszkańców.

Poniżej przedstawiamy protokół z naboru do Kartuskich Inicjatyw Mieszkańców, edycja II/2019. W terminie wpłynęły 4 propozycje i wszystkie zostaną zrealizowane przez samych mieszkańców. Serdecznie gratulujemy!

Promenada nad Jeziorem Karczemnym w Kartuzach wkrótce zostanie ukończona. W Urzędzie Miejskim miało miejsce podpisanie umowy na wykonanie etapu III inwestycji, za nieco ponad 1 mln zł.

Pozyskujemy kolejne środki by wesprzeć ważne, gminne inwestycje. Dzisiaj, 19. lipca Mieczysław Grzegorz Gołuński Burmistrz Kartuz podpisał Umowę z Ryszardem Świlskim Wicemarszałkiem Województwa Pomorskiego na modernizacje drogi gruntowej na terenie sołectwa Stara Huta.