2. kwietnia rozstrzygnięto przetarg na przebudowę i budowę ulicy Pogodnej w Grzybnie, a w dniu 10 kwietnia podpisano umowę z wykonawcą, którego wyłoniono w postępowaniu przetargowym. Do konkursu przystąpiły dwie firmy: FB Serwis S.A. z Warszawy oraz PDM Dromos z Kartuz i to właśnie oferta naszego rodzimego przedstawiciela uzyskała najwyższą notę punktową.

26 marca 2019 upłynął termin składania w Urzędzie Miejskim w Kartuzach Kart „Kartuskie Inicjatywy Mieszkańców”. W terminie naboru wpłynęły cztery projekty. W załączeniu poniżej przedstawiamy Protokół z naboru. W ocenie Komisji, jeden z Państwa pomysłów najpełniej wpisuje się w założenia programu Rewitalizacji Kartuz....

Od wczoraj Mevo jest już w Kartuzach. Dzisiaj po południu uroczyste uruchomienie Systemu Roweru Metropolitalnego miało miejsce w Sopocie. W wydarzeniu uczestniczył także Mieczysław Grzegorz Gołuński, Burmistrz Kartuz.

Drugi rozruch testowy Systemu Roweru Metropolitalnego MEVO zakończył się sukcesem. Mevo, które wystartuje 26 marca, także w Kartuzach, będzie największym w Europie systemem rowerów publicznych IV generacji składającym się wyłącznie z rowerów wspomaganych elektrycznie.

Niebawem rozpoczną się prace budowlane w budynku dawnych salek katechetycznych w Kiełpinie. Budynek pełniący funkcje salek, magazynu i garażu zostanie przebudowany na nowoczesną świetlicę wiejską.

Zagospodarowania wzdłuż Strugi Klasztornej w Kartuzach to kolejny z etapów w jednym z najważniejszych działań naszej gminy - oczyszczania kartuskich jezior. W przetargu, który ogłoszony został 17. stycznia zwyciężyła lokalna, kartuska firma - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WOD-KAN-GRZENKOWICZ” Sp. z o.o.