Biuro Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Kartuzach jako organizator konkursu w ramach Kartuskich Inicjatyw Mieszkańców ogłasza nabór przedsięwzięć, które wpłyną na powstanie nowych miejsc integracji mieszkańców Obszaru Rewitalizacji Kartuz. Załączniki do pobrania znajdują się na samym dole artykułu.

To kolejne środki dla mieszkańców terenów sołeckich gminy Kartuzy! Dzisiaj Burmistrz Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku umowę na projekt i wykonanie kanalizacji w Mezowie. Kwota dofinansowania to 2 000 000 zł, zaś wartość zadania opiewa na sumę 4 000 000 zł.

Kolejne środki finansowe dla mieszkańców naszych sołectw! Pan Leszek Bonna, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, przekazał dzisiaj 91 tys. 860 zł dofinansowania na przebudowę drogi transportu rolnego w Sianowskiej Hucie. Wsparcie odebrali też inni włodarze z naszego oraz ościennych powiatów. Dziękujemy!

Profesor Tomasz Grodzki, Marszałek Senatu RP, dokonał dzisiaj w Kartuzach - wspólnie z wieloma innymi ważnymi gośćmi - uroczystego otwarcia po przebudowie Parku im. dra Aleksandra Majkowskiego. W imieniu mieszkańców Gminy Kartuzy przywitał go Burmistrz Mieczysław Grzegorz Gołuński.

Mimo trudności spowodowanych bieżącą sytuacją w kraju, Gmina Kartuzy nie zwalnia tempa i realizuje ważne dla mieszkańców inwestycje – oczywiście przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności oraz przestrzeganiu obowiązujących przepisów. Jedną z tych inwestycji jest rewaloryzacja parku miejskiego przy ul. Majkowskiego w Kartuzach, która właśnie się rozpoczęła.

Wielka inwestycja przebudowy „Kaszubskiego Dworu” zakończona! Dzisiaj odbyło się uroczyste otwarcie obiektu po remoncie z udziałem m.in. Marszałka Mieczysława Struka. Burmistrz Kartuz jeszcze w poprzedniej kadencji podpisał umowę na zadanie, które było realizowane w ramach Kompleksowej Rewitalizacji Centrum Kartuz, projektu dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla którego Instytucją Zarządzającą jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.