Mimo trudności spowodowanych bieżącą sytuacją w kraju, Gmina Kartuzy nie zwalnia tempa i realizuje ważne dla mieszkańców inwestycje – oczywiście przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności oraz przestrzeganiu obowiązujących przepisów. Jedną z tych inwestycji jest rewaloryzacja parku miejskiego przy ul. Majkowskiego w Kartuzach, która właśnie się rozpoczęła.


– Znajdujemy się obecnie w trudnym dla nas wszystkich okresie walki z epidemią, jednak w dalszym ciągu równie intensywnie pracujemy na rzecz naszych mieszkańców, aby już wkrótce mogli się oni cieszyć ze zrealizowanych przez Gminę nowych zadań – powiedział Mieczysław Grzegorz Gołuński, Burmistrz Kartuz.


Do przetargu na zadanie pn. Rewaloryzacja parku miejskiego przy ulicy Majkowskiego w Kartuzach wpłynęło 5 ofert:

http://poczta.kartuzy.pl/przetargi/2020/06_2020_majkowskiego_2_post/otwarcie6.pdf


Inwestycję przeprowadza firma Rychert Sp. z o. o. z Kiełpina za kwotę 359 tys. zł brutto:

http://poczta.kartuzy.pl/przetargi/2020/06_2020_majkowskiego_2_post/zatw-6.pdf


Inwestycja jest realizowana w ramach projektu pn. Kompleksowa rewitalizacja Centrum Kartuz dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.


Wartość dofinansowania: nieco ponad 195 tys. zł.


Przypominamy, że w ramach tego samego projektu przeprowadzono modernizację rynku i deptaku w Kartuzach, stworzono nową bibliotekę, odrestaurowano budynek Kaszubskiego Dworu, zrewaloryzowano Park im. dra H. Kotowskiego, a także przekazano 23 wspólnotom mieszkaniowym dotacje na remonty budynków i ich otoczenia. Ponadto sukcesywnie organizowane są Kartuskie Inicjatywy Mieszkańców.


Zagospodarowanie parku przy ul. A. Majkowskiego to już ostatnia z dużych inwestycji realizowanych w ramach projektu rewitalizacji Centrum Kartuz.


Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie m.in. następujących robót:


1) Roboty ziemne – ręczne wykonanie korytowania oraz konstrukcji ciągów pieszych;

2) Wykonanie nawierzchni ciągów pieszych z kostki betonowej;

3) Dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych oraz rekreacyjnych;


4) Wykonanie nawierzchni bezpiecznych z piasku;

5) Wykonanie stanowisk rekreacyjnych z kostki betonowej;

6) Dostawa oraz montaż elementów małej architektury;

7) Uszczelnienie niecki fontanny poprzez uzupełnienie fug oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;


8) Uporządkowanie terenu budowy;

9) Prace ogrodnicze związane z przycięciem istniejących Grabów;

10) Wykonanie nawierzchni trawnika wraz z pielęgnacją oraz nawożeniem w okresie realizacji przedmiotu umowy.

11) Wykonanie dokumentacji powykonawczej i pomiarowej, zgodnie z załączonymi uzgodnieniami oraz projektem umowy.


Będziemy na bieżąco śledzili postępy w pracach.