Dzisiaj, 18.10.2019r. Burmistrz Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński podpisał 3. umowy na realizację zadania pn. "Roboty budowlane na drogach gminnych: ul. Bursztynowej w Kartuzach, ul. Kiełpińskiej w Mezowie, ul. Energetyków w Kiełpinie i Os. XX-lecia w Kartuzach".

Projekt podzielony został na 5. części, a o jego realizację w przetargu ubiegało się 8. firm. W trybie przetargu wybrano 3. wykonawców:

  1. "JULKO" Reuter Łukasz z Miechucina
  2. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe "DROMOS" z Kartuz
  3. Firmę Usługowo-Budowlaną Witold Cygert z Sierakowic.

 

Pierwszy z wykonawców będzie realizował trzy części zamówienia, a pozostali kolejne dwie. Firma "JULKO" wykona budowę nawierzchni z płyt drogowych na ul. Bursztynowej w Kartuzach i roboty utrzymaniowe i odtworzeniowe oraz budowę nawierzchni z płyt drogowych na ul. Kiełpińskiej w Mezowie. Kartuski "DROMOS" wybuduję nawierzchnię bitumiczną na ul. Energetyków w Kiełpinie. Z kolei trzeci z wybranych oferentów, firma z Sierakowic wybuduje ciąg pieszy przy Osiedlu XX-lecia RP w Kartuzach.