Gmina Kartuzy wystosowała list intencyjny w sprawie budowy II etapu Obwodnicy Kartuz. Wpisując się na listę poparcia wyłożoną w Urzędzie Miejskim w Kartuzach, każdy może wesprzeć nas w słusznej sprawie!

Szanowni Państwo!

Gmina Kartuzy wystosowała list intencyjny do Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie budowy II etapu obwodnicy Kartuz. Poparcie dla inicjatywy wyrazili Janina Kwiecień, starosta kartuski, Jerzy Grzegorzewski, wójt gminy Chmielno oraz Tadeusz Kobiela, wójt gminy Sierakowice, za co im serdecznie dziękuję!

Wpisując się na listę poparcia dla budowy II etapu obwodnicy, dostępną w Urzędzie Miejskim w Kartuzach, każdy może mieć wpływ na przyspieszenie realizacji tej ważnej dla regionu inwestycji! Dziękuję za dotychczasowe wsparcie wszystkim, którzy rozumieją istotę i wagę naszych działań. Proszę wszystkich mieszkańców powiatu o jeszcze więcej podpisów! Wspólnymi siłami możemy wiele zdziałać! Pokazuje to przykład ościennych gmin, których włodarze także zaangażowali się w zbieranie podpisów pod listem intencyjnym.

Mam nadzieję, że podjęta przez samorządy powiatu kartuskiego inicjatywa budowy II etapu obwodnicy Kartuz nie będzie przedmiotem nieporozumień i działań, które wpłyną negatywnie na wizerunek gminy Kartuzy. Jestem otwarty na współpracę z każdym, kto ma na uwadze dobro gminy Kartuzy i swoimi działaniami chce się przyczynić do sprawnego i bezpiecznego poruszania się po kartuskich drogach.

Z poważaniem
Burmistrz Kartuz
Mieczysław Grzegorz Gołuński

Oto treść listu intencyjnego. Mapa z zaznaczonym przebiegiem całej obwodnicy Kartuz, w tym wyraźnie oznaczonego II etapu, jest integralną częścią tego listu. Każdy, kto podpisuje list w Urzędzie Miejskim, ma możliwość się z nią zapoznać.

Gmina Kartuzy leży w centralnej części województwa pomorskiego, w zachodniej części Aglomeracji Gdańskiej, na Pojezierzu Kaszubskim. Kartuzy, stolica gminy, jest jednocześnie stolicą powiatu kartuskiego, w którego skład wchodzą dwie gminy miejskie (Kartuzy oraz Żukowo), jak również sześć gmin wiejskich (Chmielno, Przodkowo, Sierakowice, Somonino, Stężyca oraz Sulęczyno). Kartuzy są największą miejscowością w powiecie kartuskim, z 14 tys. 765 mieszkańcami i obszarem blisko 7 km2.

Dzięki przychylności i poparciu Mieczysława Struka, Marszałka Województwa Pomorskiego, jak również zaangażowaniu przedstawicieli gminy Kartuzy, w 2016 roku zakończono prace związane z długo wyczekiwaną  budową I etapu Obwodnicy Kartuz. Odcinek jezdni o długości ponad 2 km stał się naturalnym połączeniem najbardziej uczęszczanych arterii naszego miasta.


Budowa I etapu Obwodnicy nie zlikwidowała jednak wszystkich problemów związanych z natężeniem ruchu kołowego w Kartuzach. Ulice 3 Maja, Gdańska oraz Wzgórze Wolności, przecinające miasto w połowie, w dalszym ciągu przyjmują nadmierną ilość samochodów jadących od strony Gdańska i Przodkowa w kierunku Sierakowic. Jezdnie tych strategicznych dróg są wąskie, znajdują się w gęstej zabudowie. Dodatkowo są położone na terenie cennego, zabytkowego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków województwa pomorskiego, co uniemożliwia ich poszerzenie.Analiza natężenia ruchu drogowego w Kartuzach wykazała, że z trasy przez Kartuzy w kierunku Sierakowic korzysta ponad 13,5 tysiąca samochodów w ciągu doby. Znaczny ruch generują pojazdy wielkogabarytowe. Stwarzają one niebezpieczeństwo dla dużej ilości pieszych i rowerzystów. Na natężenie ruchu pojazdów w mieście narzekają także mieszkańcy, którzy nie mogą otworzyć wychodzących na ulice okien swoich domów – to głównie przez hałas i zanieczyszczenie spalinami. Niezadowoleni z nadmiernego zatłoczenia ulic są również sami kierowcy, nierzadko dojeżdżający do pracy do Trójmiasta, zmuszeni do częstego oczekiwania w długich korkach.


Problemy, o których tu mowa, mają wymiar ponadlokalny. Kartuzy są otoczone z wszystkich stron gęstym lasem – w mieście, w którym przecina się kilka ważnych dróg wojewódzkich (211, 224 i 228), następstwa tych problemów są szczególnie uciążliwe.

Z tych i wielu innych powodów, jak chociażby obniżenie atrakcyjności turystycznej Kartuz, które w godzinach „szczytu” są miastem trudno przejezdnym, niezbędna jest kontynuacja budowy Obwodnicy Kartuz i to w jak najkrótszym czasie.

Drugi odcinek Obwodnicy Kartuz okala nasze miasto od północy oraz  wschodu i będzie miał 9,8 km długości. Przebiegnie przez tereny o niskiej intensywności zabudowy mieszkaniowej.

Niniejszym wyrażam poparcie dla inicjatywy budowy II etapu Obwodnicy Kartuz, co przyczyni się do rozwoju miasta, gminy Kartuzy i powiatu kartuskiego, wzrostu ich atrakcyjności turystycznej oraz poprawy poziomu życia mieszkańców.