Kartuski Budżet Obywatelski to część wydatków z budżetu Gminy Kartuzy, o przeznaczeniu których decydują mieszkańcy. To Inicjatywa, wychodząca naprzeciw oczekiwaniom wszystkich tych, którzy zauważają potrzebę zmian w swoim najbliższym otoczeniu.

Zachęcamy do składania swoich propozycji inwestycji. Przyznajemy 200 tysięcy złotych na przedsięwzięcia o charakterze lokalnym. Realizacja wybranych inwestycji będzie możliwa do realizacji w 2020r.

Kto może wziąć udział w konsultacjach?

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach, są pełnoletni w dniu rozpoczęcia konsultacji mieszkańcy miasta, którzy stale zamieszkują na terenie miasta i są uprawnieni do głosowania w wyborach powszechnych. Za stale zamieszkujących, uważa się osoby wpisane do stałego rejestru wyborców zwane dalej „mieszkańcami”.

Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?

Mieszkaniec miasta Kartuzy ma możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu Gminy na zadania realizowane na obszarze Kartuz. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój miasta!

I etap konsultacji trwa od 3 czerwca do 8 lipca 2019r.

Pierwszy etap konsultacji polega na odpowiedzi na pytanie zawarte w Ankiecie – formularzu zgłoszenia zadania (załącznik nr 2 do Uchwały) tj. „Jakie projekty powinny zostać zrealizowane na terenie miasta Kartuzy w 2020r?” Ankietę wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Kartuzach do dnia 8 lipca 2019r.

W 2020r planuje się realizację 4 przedsięwzięć, które otrzymają największą liczbę głosów, każde w innym obszarze miasta Kartuzy (załącznik nr 1 do Uchwały). Jedno zadanie może otrzymać wsparcie w wysokości 5000 zł. 

Jak włączyć się w Budżet Obywatelski?

Możesz zgłosić własny projekt. Wejdź w link, aby dowiedzieć się więcej, przeczytać Uchwałę nr X/89/19 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 15 Maja 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Kartuzy na 2020r. oraz pobrać załączniki do Uchwały. Ankietę oraz załączniki możesz również otrzymać w Urzędzie Miejskim w Kartuzach w Biurze Obsługi Mieszkańca oraz w pokoju 324 (III piętro).

   
Załączniki do pobrania:

Załącznik nr 1 - Obszary miasta Kartuzy

Załącznik nr 2 - Ankieta I Etap

   
   
W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu! Wydział Rozwoju: pokój 324, tel. 586-945-215