W miniony piątek, 30. sierpnia 2019r. w Urzędzie Miejskim w Kartuzach nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą nowego gminnego PSZOKu w Kartuzach.

Tydzień wcześniej w postępowaniu przetargowym pn. Budowa systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kartuzy w formule "zaprojektuj i wybuduj" wyłoniony został wykonawca tej inwestycji: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ZOJAX s.c. ze Zblewa.

Przy podpisywaniu umowy, gminę reprezentował Mieczysław Grzegorz Gołuński Burmistrz Kartuz, a wykonawcę - właściciele, państwo Zofia i Jan Wildman. Przedmiot zamówienia oszacowano na kwotę 2.753.202 zł, a realizacja jego budowy potrwa rok.