tereny wiejskie

Pozyskujemy kolejne środki by wesprzeć ważne, gminne inwestycje. Dzisiaj, 19. lipca Mieczysław Grzegorz Gołuński Burmistrz Kartuz podpisał Umowę z Ryszardem Świlskim Wicemarszałkiem Województwa Pomorskiego na modernizacje drogi gruntowej na terenie sołectwa Stara Huta.

Dzisiaj Mieczysław Grzegorz Gołuński Burmistrz Kartuz podpisał umowę z Karolem Marcińskim właścicielem firmy Brukmar, która wygrała przetarg na modernizację dróg gminnych na terenach wiejskich w miejscowościach: Bącz, Głusino, Kolonia, Sianowska Huta, Nowa Huta i Mirachowo.

W minionym tygodniu rozstrzygnięte zostały kolejne postępowania przetargowe na inwestycje na terenach wiejskich. W niedługiej przyszłości rozbudowaną strażnicę zyska OSP Mirachowo, a Łapalice - wodociągi i kanalizację.

W dniu dzisiejszym, 24.10.2018 Mieczysław Grzegorz Gołuński Burmistrz Kartuz podpisał dwa dokumenty na kolejne, ważne inwestycje na terenach wiejskich naszej gminy. Dzięki tym działaniom w Kiełpinie wkrótce rozpocznie się budowa kanalizacji, a w 21. sołectwach rozpoczną się prace z zakresu poprawy melioracji, przebudowy i budowy dróg. 

Drodzy Sołtysi, Radni Rad Sołeckich oraz mieszkańcy poszczególnych sołectw Gminy Kartuzy

Bardzo się cieszę, że Rada Miejska w Kartuzach zdecydowała o wyodrębnieniu na najbliższe lata funduszu sołeckiego. Taka decyzja jest wyrazem szacunku i zaufania do mieszkańców naszej gminy, Fundusz sołecki daje mieszkańcom możliwość bezpośredniego decydowania o wydatkowaniu części środków z budżetu gminy. W roku 2017 jest to kwota ponad 570 tys. złotych. Mam nadzieję że fundusz sołecki przyczyni się do budowania i wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego, oraz że pieniądze w ramach funduszu sołeckiego zostaną mądrze wykorzystane i przyczynią się do poprawy życia mieszkańców w ich najbliższym otoczeniu. Pragnę jednocześnie zachęcić do udziału w zebraniach, które rozpoczęły się w Państwa sołectwach.

Z wyrazami szacunku

Mieczysław Grzegorz Gołuński
BURMISTRZ KARTUZ