W minionym tygodniu rozstrzygnięte zostały kolejne postępowania przetargowe na inwestycje na terenach wiejskich. W niedługiej przyszłości rozbudowaną strażnicę zyska OSP Mirachowo, a Łapalice - wodociągi i kanalizację.

W czwartek, Mieczysław Grzegorz Gołuński Burmistrza Kartuz podpisał umowę z szefem firmy budowlanej WP WAGA - panem Piotrem Waga z Luzina na "Rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku strażnicy OSP w Mirachowie". Koszt prac to kwota 851.122,29 zł brutto.

 


Z kolei w piątek podpisana została kolejna umowa z Firma ZUPH HIRSZ ze Stężycy na rozbudowę sieci wodociągowej i budowę kanalizacji w Łapalicach w ramach projektu pn. "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w miejscowości Łapalice". Wartość prac wyceniono na kwotę 3.785.915,46 zł brutto.