W dniu dzisiejszym, 24.10.2018 Mieczysław Grzegorz Gołuński Burmistrz Kartuz podpisał dwa dokumenty na kolejne, ważne inwestycje na terenach wiejskich naszej gminy. Dzięki tym działaniom w Kiełpinie wkrótce rozpocznie się budowa kanalizacji, a w 21. sołectwach rozpoczną się prace z zakresu poprawy melioracji, przebudowy i budowy dróg. 

  
Kanalizacja w Kiełpinie

Pierwszą z nich była umowa z wykonawcą, który w dniu 10.10.2018 wygrał przetarg na Budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami z ul. Kolejowej w Kiełpinie. Do przetargu przystąpiło trzech oferentów, z których najkorzystniejsza ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "WODEWIL" Tomasza Wilczewskiego z Kczewa w gminie Przodkowo. Wartość prac wyceniono na 308.730,00 zł. Umowę z gminą Kartuzy podpisał osobiście właściciel firmy - pan Tomasz Wilczewski.

-  -  -  -  -  -  -  -

Melioracje, roboty budowlane i drogowe w 21 sołectwach gminy Kartuzy

Drugim, ważnym dokumentem podpisanym w dniu dzisiejszym była umowa na wykonanie robót melioracyjnych, budowlanych i drogowych w 3 rejonach sołectw Gminy Kartuzy. Zamówienie podzielono na trzy rejony (3. części). Pierwszy obejmuje sołectwa: Bącz, Głusino, Kolonia, Łapalice, Mirachowo, Nowa Huta, Pomieczyńska Huta, Prokowo, Sianowska Huta, Stara Huta i Sitno.

Drugi rejon obejmuje sołectwa: Brodnica Dolna, Brodnica Górna, Dzierżążno, Grzybno, Kaliska, Kiełpino, Kosy i Smętowo Chmieleńskie.

Trzecim obszarem, w którym zostanie wybudowana nowa infrastruktura drogowa jest sołectwo Mezowo w okolicy ul. Drobiarzy

Pierwsza z trzech części przetargu została unieważniona z powodu braku ofert. Nie oznacza to jednak braku realizacji inwestycji w tym obszarze. Planowane zadania, zgodnie z procedurą postępowania przetargowego, będą zrealizowane w innym trybie, a na chwilę obecną trwają negocjacje z ewentualnym wykonawcą inwestycji.

Na część drugą ogłoszenia wpłynęła jedna oferta, a na część trzecią - dwie. W obu przypadkach postępowanie przetargowe wyłoniło tego samego wykonawcę, którym została firma Z.T.H.U "JKS" pana Józefa Płotki z Mezowa. Wartość prac wyceniono odpowiednio na kwoty: 169.562,88 zł dla części drugiej postępowania oraz 158.436,45 zł dla części trzeciej. Umowę z gminą Kartuzy podpisywał osobiście szef firmy JKS pan Józef Płotka.

Więcej informacji o postępowaniach przetargowych w gminie Kartuzy dostępne jest na www.przetargi.kartuzy.pl