Pozyskujemy kolejne środki by wesprzeć ważne, gminne inwestycje. Dzisiaj, 19. lipca Mieczysław Grzegorz Gołuński Burmistrz Kartuz podpisał Umowę z Ryszardem Świlskim Wicemarszałkiem Województwa Pomorskiego na modernizacje drogi gruntowej na terenie sołectwa Stara Huta.

Przedmiotowa droga jest intensywnie eksploatowana zwłaszcza przez rolników Starej i Nowej Huty, a jej stan pogarszał się po każdych opadach deszczu i natężonym ruchu kołowym.

Marszałek Województwa Pomorskiego przyznał Gminie Kartuzy na ten cel ponad 80.000 zł.

Dzięki tej inwestycji, wkrótce w Starej Hucie, droga gruntowa na ponad półkilometrowym odcinku zostanie zmodernizowana płytami yomb z podbudową z kruszywa naturalnego. Planowany termin zakończenia zadania to 15 listopada 2019r.