Projekt herbu Kartuz opracował dr Aleksander Majkowski, lekarz, znany pisarz i miłośnik Ziemi Kartuskiej, mieszkający w Kartuzach. Herb jego autorstwa został zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 31 stycznia 1923 roku.

WYGLĄD HERBU

Na niebieskim polu tarczy herbowej widnieje głowa czarnego gryfa ze srebrnym dziobem i czerwonym językiem, skierowanego w lewą stronę. Nad głową gryfa widnieje siedem srebrnych gwiazd, ułożonych w półkole.

SYMBOLIKA HERBU

Siedem srebrnych gwiazd symbolizuje zakon Kartuzów, którzy byli założycielami miasta. Głowa gryfa symbolizuje godło starokaszubskiej ziemi koło Belgradu, skąd rycerze wzięli nazwę Kaszuby.