URZĄD MIEJSKI W KARTUZACH    --    ul. gen. Józefa Hallera 1    --    83-300 Kartuzy
tel. 586 945 200, faks 586 945 135    --    e-mail: gmina@poczta.kartuzy.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 18:00 ,    wtorek 8:00 - 15:00 ,    środa 8:00 - 16:00 ,     czwartek 8:00 - 16:00 ,     piątek 8:00 - 15:00

Herb Kartuz – projekt herbu opracował dr. Aleksander Majkowski, lekarz, pisarz i miłośnik Ziemi Kartuskiej, mieszkający w Kartuzach. Herb został zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 31 stycznia 1923 roku.

     Wygląd

Na niebieskim polu tarczy herbowej widnieje głowa czarnego gryfa, ze srebrnym dzióbem i czerwonym językiem, skierowanego w lewą stronę[a]. Nad głową gryfa widnieje siedem srebrnych gwiazd, ułożonych w półkole.

     Symbolika

Siedem srebrnych gwiazd – symbolizuje zakon Kartuzów, którzy byli założycielami miasta.

Głowa gryfa – symbolizuje godło starokaszubskiej ziemi koło Belgradu, skąd rycerze wzięli nazwę na obecną nazwę Kaszuby.

     Historia

Od 8 lutego 1920 roku stały się na nowo miastem Polskim. Ówczesne władze Kartuz nie były pewne co do istnienia herbu, który widniał na banknotach, choć nie ma żadnych aktów prawnych nadających moc temu wizerunkowi. Na banknotach widniał więc herb, który prawdopodobnie był używany do czasów pruskich. Stanowił on ”pionowo dzieloną dwupolową tarczę, z przedstawieniem Najświętszej Marii Panny w raju na jednym i siedmioma gwiazdami nawiązującymi do symbolu Zakonu Kartuzów na drugim polu”.

Tak wyglądał on na banknocie 20 marek na banknocie tymczasowej monety zdawkowej dla Kartuz i powiatu, został wprowadzony do użytku 1 marca 1920 roku:

W czasach pruskich wyobrażanie Najświętszej Marii Panny miał zastąpić czarny krzyż krzyżacki”.

Mieszkańcy Kartuz pracowali już nas ustanowieniem nowego, własnego herbu miasta. Ówczesny działacz, poeta i lekarz, A. Majkowski proponował wówczas (10 grudnia 1922 roku): "głowa czarnego gryfa ze srebrnym dziobem i czerwonym ozorem bez korony w niebieskim polu i nad głową siedem gwiazd srebrnych w układzie zakonu kartuzów”. Projekt ten został przez władze Kartuz zatwierdzony i przyjęty Rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 marca 1923 roku, Kartuzy stały się miastem. Rozporządzenie opublikowano w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej z 14 kwietnia tegoż roku. „Dekretem ministra spraw Wewnętrznych Władysława Kiernika z 10 lipca 1923 roku nadano miastu herb, w postaci przez władze Kartuz zaproponowanej. Barwami chorągwi miejskiej stały się kolory niebieski, biały i czarny.” 

Kartuzy miały jednak inny herb podczas okupacji niemieckiej. Herb został zmieniony w 1941 roku, a wymyślony przez władze niemieckie i był stosowany do końca okresu okupacji. Jednak po II wojnie światowej przywrócono miastu herb ustanowiony Rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 marca 1923 roku. 

Skrót pozostałych informacji

Nabór do klas dwujęzycznych w SP nr 1

Do 7 kwietnia można składać podania o przyjęcie dzieci do klas siódmych dwujęzycznych Szkoły Podstawowej nr 1 w Kartuzach. Zajęcia będą się odbywały w budynku dzisiejszego Gimnazjum…

Modernizacja parkingu i nowe ścieżki rowerowe


Burmistrz Kartuz podpisał dzisiaj umowę na przebudowę parkingu przy ul. Wzgórze Wolności w Kartuzach oraz budowę ścieżek rowerowych na obszarze miasta. Wykonawcą prac będzie firma…

Spotkanie z prof. UG Piotrem Niwińskim w Bibliotece

W murach kartuskiej Biblioteki we wtorek gościł prof. UG Piotr Niwiński, historyk, autor ponad stu publikacji, w tym monografii pt. Okręg Wileński AK 1944-1948, za którą otrzymał Nagrodę

Umowa na budowę „małej obwodnicy” podpisana!

W Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku burmistrz Kartuz podpisał dzisiaj umowę na dofinansowanie budowy tzw. „małej obwodnicy” naszego miasta. Dofinansowanie w kwocie 1 mln 434 tys. 878…

Inwestujemy w nowe technologie!


Dzisiaj (w poniedziałek) w Urzędzie Miejskim w Kartuzach podpisano umowę na wykonanie łączy światłowodowych oraz sieci teleinformatycznej i elektrycznej na potrzeby szkół z terenu…

SP nr 5 Kartuzy ze srebrnym medalem Igrzysk Młodzieży

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Kartuzach zdobyli srebrny medal Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej chłopców.

Dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie

Burmistrz Kartuz ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kartuzy.

Kartuzianie na Dniu Jedności Kaszubów

Dzisiaj (w niedzielę) kartuzianie gościli na Dniu Jedności Kaszubów w Chmielnie. Podczas spotkania nie udało się pobić akordeonowego rekordu, lecz i tak zabawa była udana.

Grzeczni uczniowie, złodzieje i policjanci w Gimnazjum nr 1

Grzeczni uczniowie, złodzieje i policjanci. Do tego przyjaciele Neytiri z Avatara, pielęgniarki, rapperzy i wielu innych barwnych tancerzy pojawiło się na I Ogólnopolskim Turnieju Formacji…

Podziękowanie dla sołtysów

W Urzędzie Miejskim w Kartuzach odbyło się zebranie sołtysów sołectw gminy Kartuzy.
Szkolenie z zakresu umiejętności korzystania z tzw. funduszu sołeckiego, który w tym roku w naszej…

Weekend za pół ceny. Zapraszamy do współpracy!

W Kartuzach w dniach 1-2 kwietnia odbędzie się akcje promocyjna „Rozsmakuj się w Metropolii. Weekend za pół ceny". Zapraszamy do współpracy przedsiębiorców!

Dzieci z gminy Kartuzy na „Kaszëbsczé Spiéwë”

Dzisiaj (w piątek) w Szkole Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie miał miejsce XV Pomorski Festiwal Piosenki Kaszubskiej „Kaszëbsczé Spiéwë”. Dzieci z gminy Kartuzy spisały…