Honorowymi Obywatelami Kartuz są Franciszek Kwidziński, Wolfgang Nolte oraz ks. Tadeusz Misiorny.


Honorowi Obywatele Kartuz. Od lewej: Franciszek Kwidziński, regionalista i wieloletni kierownik Zespołu Pieśni i Tańca "Kaszuby" z Kartuz (rok nadania tytułu: 2011), Wolfgang Nolte, burmistrz partnerskiego wobec Kartuz miasta Duderstadt w Niemczech (2015) oraz ks. prałat Tadeusz Misiorny (2013).KOMUNIKAT SPECJALNY