Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2019/2020.

Uprzejmie informujemy, że PSG Sp. z o.o. oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku przeprowadzi m.in. na terenie Gminy Kartuzy akcję przewonienia gazu ziemnego. Więcej informacji w przedmiotowym piśmie.

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby informuje, że w dniach 16 – 30 września 2019r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia 2.2.1 TWORZENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI INFRASTRUKTURY NA POTRZEBY KOMERCYJNYCH USŁUG TURYSTYCZNYCH I OKOŁOTURYSTYCZNYCH.

BURMISTRZ KARTUZ OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ: nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kartuzach obręb 3, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 159/6 o powierzchni 0.1944 ha, stanowiącej własność Gminy Kartuzy, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach prowadzi księgę wieczystą nr GD1R/00039536/1.

BURMISTRZ KARTUZ OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:

Starosta Kartuski informuje, że na terenie powiatu kartuskiego można skorzystać z nieodpłatnego poradnictwa rodzinnego, psychologicznego, pedagogicznego, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych. Starosta przypomina ponadto, że dla osób, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, działają trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i dwa punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

loading...