Niniejszym publikujemy komunikat dotyczący zmiany nazw ulic w gminie Kartuzy oraz wynikających z tego faktu konsekwencji. Prosimy zainteresowanych mieszkańców o zapoznanie się z niniejszym artykułem.

Wyszedł już z drukarni kolejny numer „Gońca Kartuskiego”, bezpłatnego dwumiesięcznika gminy Kartuzy. Czasopismo jest dostępne w Urzędzie Miejskim w Kartuzach, część gazet rozdajemy na ulicach Kartuz. Zapraszamy do lektury pisma w wersji elektronicznej! (kliknij tutaj, aby zobaczyć)

Dekretem Ministra Spraw Wewnętrznych Władysława Sikorskiego, wystawionym 10 sierpnia 1923 roku, czyli dokładnie 94 lata temu, Kartuzy otrzymały herb, którego autorem był uznany pisarz kaszubski, dr Aleksander Majkowski. Od tego dnia Kartuzy mogły już oficjalnie posługiwać się herbem w postaci głowy czarnego gryfa ze srebrnym dziobem i czerwonym ozorem oraz siedmioma srebrnymi gwiazdami ułożonymi koliście nad głową na niebieskiej tarczy.

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku uprzejmie informuje, że w związku z zarządzeniem nr 2 Szefa Kancelarii Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r., 14 sierpnia 2017 roku Terenowy Punkt Paszportowy w Kartuzach będzie nieczynny. Informujemy ponadto, że TPP będzie także zamknięty w dniach od 16 do 28 sierpnia 2017 roku z powodu urlopu.

Burmistrz Kartuz informuje, że Gmina Kartuzy posiada wolne lokale użytkowe do oddania w dzierżawę. Trzy z nich znajdują się w pawilonach zlokalizowanych na terenie Targowiska Miejskiego w Kartuzach przy ul. Dworcowej, jeden w Brodnicy Górnej.

Burmistrz Kartuz uzyskał dzisiaj absolutorium Rady Miejskiej za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Nie było głosów sprzeciwu – jedynie trzech radnych wstrzymało się od decyzji w głosowaniu. W czasie sesji doceniono osiągnięcia mieszkańców gminy Kartuzy w sporcie i na polu kultury. Nagrodzono też laureatów konkursu pn. Najpiękniejszy List dla Ziemi 2017.

loading...