BURMISTRZ KARTUZ OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ: nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kartuzach obręb 3, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 159/6 o powierzchni 0.1944 ha, stanowiącej własność Gminy Kartuzy, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach prowadzi księgę wieczystą nr GD1R/00039536/1.

BURMISTRZ KARTUZ OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:

Starosta Kartuski informuje, że na terenie powiatu kartuskiego można skorzystać z nieodpłatnego poradnictwa rodzinnego, psychologicznego, pedagogicznego, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych. Starosta przypomina ponadto, że dla osób, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, działają trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i dwa punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Uprzejmie informujemy, że uchwała określająca zasady budżetu obywatelskiego została unieważniona przez Wojewodę. W związku z tym, że w roku bieżącym niemożliwe jest spełnienie wszystkich wymaganych przez Wojewodę warunków, w szczególności zaś objęcie budżetem obywatelskim całej Gminy Kartuzy, prace nad konsultacjami w ramach budżetu obywatelskiego zostały zawieszone.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci Pawła Szlasa, Radnego Rady Miejskiej w Kartuzach. Niech spoczywa w pokoju.

Burmistrz Kartuz informuje, że z jego inicjatywy istnieje możliwość przejazdu tam i z powrotem na trasie Gdańsk-Kartuzy i Kartuzy-Gdańsk w nocy w okresie letnim, w dniach od 13 lipca do 2 września 2019 r. Autobusy z Kartuz do Gdańska wyruszą w każdą sobotę oraz niedzielę o godz. 23.30, zaś z Gdańska do Kartuz o godzinie 0:30. Obowiązuje stała taryfa opłat.

loading...