Przedstawiamy wszystkie niezbędne informacje dotyczące pracy Urzędu Miejskiego w Kartuzach.

W związku z ewaluacją "on-going" Gminnego Programu Rewitalizacji Kartuz, zwracamy się z prośbą do mieszkańców obszaru rewitalizacji (oznaczonego na mapie centrum Kartuz) o wypełnienie krótkiej ankiety ewaluacyjnej.

Przypominamy - w związku z stale utrzymującym się stanem pandemii oraz liczbą zachorowań na terenie Powiatu Kartuskiego zwracamy się z prośbą, aby w kontakcie z urzędem w pierwszej kolejności wykorzystać drogę elektroniczną (platforma ePUAP), telefoniczną bądź mailową (w celu umówienia terminu wizyty w Urzędzie), załatwianie sprawy bezpośrednio w budynku Urzędu na parterze (wejście od ul. 3 Maja), jednakże z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Bezpośredni kontakt z pracownikami Urzędu powinien zostać ograniczony do minimum celem zabezpieczenia siebie oraz pracowników przed zachorowaniem oraz obowiązkową kwarantanną co może skutkować wyłączeniem z obsługi części pracowników bądź całych wydziałów.

Gmina Kartuzy zawarła dzisiaj porozumienie z Gminą Chmielno dotyczące rozbudowy dróg gminnych nr 154017G w miejscowości Chmielno i Bukowinki oraz nr 155511G w miejscowości Łapalice, na odcinku Chmielno-Bukowinki-Łapalice o długości 2,55 km, w tym 1,55 km w Gminie Chmielno, a 1 km w Gminie Kartuzy, stanowiącej alternatywne połączenie wobec drogi wojewódzkiej nr 211.

W dniach 31 lipca 2020 - 21 sierpnia 2020 roku odbył się drugi nabór kart "Kartuskie Inicjatywy Mieszkańców 2020". W terminie naboru wpłynęły dwie karty. Obie zaproponowane przez wnioskodawców inicjatywy wpisują się w katalog kosztów kwalifikowalnych w ramach instrumentu elastyczności realizowanego w ramach projektu Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz. Realizację zaproponowanych zadań przewiduje się w miesiącach wrzesień - listopad 2020.

Dzisiaj, w 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej, Mieczysław Grzegorz Gołuński, Burmistrz Kartuz, jak również Sylwia Biankowska, jego Zastępca, złożyli kwiaty pod pomnikiem trzydziestu trzech nieznanych żołnierzy Wojska Polskiego, którzy we wrześniu 1939 roku w Kartuzach i okolicach polegli w obronie niepodległości Ojczyzny. Mogiła znajduje się na cmentarzu w naszym mieście, w niewielkiej odległości od grobu Aleksandra Majkowskiego.

loading...