Funkcja Sołtysa ma wiekową tradycję. Sołtys to osoba, która na co dzień zajmuje się sprawami swojej lokalnej społeczności, swojej małej ojczyzny. Postrzegany jest jako dobry gospodarz, którego mieszkańcy wsi darzą szacunkiem i zaufaniem. Niech zatem Dzień Sołtysa, obchodzony 11 marca, stanie się dla Was, drodzy Sołtysi, dniem szczególnym.Drogie Panie Sołtys i Panowie Sołtysi!

Z okazji Waszego Święta składamy

serdeczne podziękowania
i słowa uznania

za Wasze zaangażowanie w realizację wszelkich spraw oraz Waszą pracę na rzecz rozwoju
i poprawy jakości życia społeczności sołectw gminy Kartuzy.


Przyjmijcie życzenia zdrowia, optymizmu, pogody ducha, radości i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym
oraz satysfakcji z wykonywanej funkcji i realizacji kolejnych pomysłów służących rozwojowi i polepszaniu
jakości życia mieszkańców sołectw gminy Kartuzy.

Niech Wasza praca dostarcza Wam wiele satysfakcji i będzie źródłem społecznego szacunku i uznania.


Z poważaniem

Mieczysław Grzegorz Gołuński
Burmistrz Kartuz

oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Kartuzach


loading...