Sprawozdanie Burmistrza Kartuz z wykonania budżetu Gminy Kartuzy za 2017 rok zostało wczoraj jednogłośnie przyjęte przez Radę Miejską jako bez zarzutu, natomiast w głosowaniu dziesięcioro radnych było przeciwko uchwaleniu absolutorium dla Burmistrza.

Kartuscy radni zagłosowali – po raz pierwszy w historii Gminy Kartuzy – wbrew dwukrotnej pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o prawidłowym wykonaniu budżetu Gminy Kartuzy w roku 2017.


Dlaczego tak się stało? Nie podano żadnych powodów.


Wniosek komisji rewizyjnej kartuskiej RM o nieudzielenie absolutorium Regionalna Izba Obrachunkowa uznała za bezpodstawny.


Przeciwko absolutorium dla Burmistrza Kartuz zagłosowali wczoraj A. Pryczkowski, R. Duszyński, A. Dawidowski, T. Belgrau, J. Pobłocki, E. Kotłowski, A. Puzdrowski, A. Borzestowski, M. Treder, A. Bystron.


Spośród radnych Porozumienia Samorządowego wyłamali się Anna Dereń, Marek Bemowski oraz Witold Wojewódka, którzy głosowali „za”.


Zrzuty: expresskaszubski.pl.


Wg orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, przy pozytywnym zaopiniowaniu i przyjęciu sprawozdania finansowego przez RM nie ma podstaw do nieudzielenia absolutorium:

http://www.wspolnota.org.pl/portal-dla-radnych/dzialalnosc-kontrolna/absolutorium/.


Postępowanie części radnych nie wpłynie negatywnie na pracę Urzędu. Obecnie prawidłowo realizowany jest budżet przyjęty na 2018 rok.


Warto na zakończenie przytoczyć opowiastkę, którą tuż przed głosowaniem odczytał Arkadiusz Socha, radny kartuskiej RM:

http://www.eioba.pl/a/3b5n/smierc-zdrowego-rozsadku.


loading...