Niniejszym informujemy, że 20 września Burmistrz Kartuz ogłosił Zarządzenie nr 119/2018 ws. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kartuzy w sprawie nazw ulic, skwerów i rond. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 20 września do 19 października 2018 r.


Pobierz treść zarządzenia oraz ankiety konsultacyjne (wejdź).


loading...