SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI Z MIESZKANIAMI GMINY KARTUZY W SPRAWIE NAZW ULIC, SKWERÓW I ROND.

Konsultacje z mieszkańcami przeprowadzone były w dniach od 20.09.2018 r. do 19.10.2018 r.
Łącznie wpłynęło 617 ankiet na poszczególne ulice, skwery i ronda.

RONDA

1. Nadanie zmiany nazwy „Rondo Kartuzów” przy skrzyżowaniu ul. Gdańskiej z ul. Kolejową i ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Nie wyrażono zgody

2. W sprawie nadania nazwy rondu na ul. Gdańskiej
Wybrano: Armii Krajowej

3. W sprawie nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu ulicy 3 Maja i Węglowej – kierunek Grzybno
Wybrano: Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”

SKWERY

1. W sprawie nadania nazwy skwerowi na ul. 3 Maja (naprzeciwko kancelarii notarialnej)
Nie wyrażono zgody

2. W sprawie nadania nazwy skwerowi przy Kolegiacie
Wybrano: Stefana Wyszyńskiego

3. W sprawie nadania nazwy skwerowi przy ulicy Kolejowej (obok kancelarii notarialnej)
Nie wyrażono zgody

ULICE

1. W sprawie zmiany nazwy ulicy przy  Kolegiacie „Westerplatte” – „Klasztorna”
Nie wyrażono zgody

2. W sprawie nadania nazwy ulicy od Ronda Kartuzów do ul. Dworzec
Wybrano: Kolejowa

3. W sprawie zgody na nadanie nazwy ulicy od ul. Wzgórze Wolności do ul. Klasztornej (na wysokości Centrum Handlowego „Na Wzgórzu”).
Wybrano: Klasztorna

4. W sprawie nadania nazwy ulicy łączącej dwa nowe ronda (równoległa do ul. Węglowej)
Wybrano: Marii Szymichowskiej


loading...