Uprzejmie informujemy, że 3 grudnia 2018 r. rozpoczną się prace związane z budową zbiornika buforowego na terenie parkingu przy skrzyżowaniu ulic Zamkowej i Sędzickiego.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że 3 grudnia 2018 r. rozpoczną się prace związane z budową zbiornika buforowego na terenie parkingu przy skrzyżowaniu ulic Zamkowej i Sędzickiego. Jest to jeden z czterech zbiorników buforowych, które powstaną na terenie Kartuz w celu ochrony mieszkańców przed ew. powodzią oraz ochrony środowiska.
 
Z uwagi na powyższe informujemy, że od dnia 1 grudnia ww. parking będzie nieczynny. Przewidywane zakończenie robót budowlanych związanych z wykonaniem zbiornika nastąpi w drugiej połowie stycznia 2019 r.
 
Roboty realizowane będą w ramach zadania pn. Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu.
 
Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Z utrudnienia serdecznie przepraszamy.loading...