W ramach badania prowadzonego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby, prosimy o poświęcenie krótkiej chwili na wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej warunków życia w gminie Kartuzy. 

Celem anonimowego badania jest pozyskanie wyników do stworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej i dostosowanie przyszłych działań do potrzeb mieszkańców i regionu.

ANKIETA: Kliknij tutaj!

loading...