Od 2 stycznia 2019 r., w związku ze zmianą ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w powiecie kartuskim działają 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W nowym roku z nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego może korzystać znacznie więcej osób - poszerzył się katalog osób uprawnionych.

Z pomocy mogą skorzystać osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, osoba uprawniona będzie musiała złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.


Punkt 1:
Urząd Miejski w Kartuzach, ul. Gen. Hallera 1, 83-300 Kartuzy
(wejście od strony ul. 3 Maja)


Godziny otwarcia punktu:

poniedziałek w godzinach 8.00 – 12.00
wtorek w godzinach 8.00 – 12.00
środa w godzinach 8.00 – 12.00
czwartek w godzinach 8.00 – 12.00
piątek w godzinach 12.30 – 16.30

Pomocy prawnej w punkcie udziela radca prawny


Więcej informacji, jak również informacja nt. innych punktów w powiecie kartuskim: wejdź.www.pixabay.com
wolny dostęp


loading...