FUNDACJA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ zaprasza na DARMOWE SZKOLENIE KOMPUTEROWE DLA SENIORÓW 65+.

Gmina Kartuzy podpisała deklarację z Fundacją Partycypacji Społecznej, dotyczącą realizacji projektu pod nazwą MEW@. W związku z tym informujemy o możliwości skorzystania z darmowych kursów komputerowych dla seniorów 65+.

Kurs trwa 90 h, ok. 3 m-cy – 2 razy w tygodniu po 4 godziny. Prowadzą go wyspecjalizowani trenerzy, zaś wizją kursu  jest to, aby seniorzy wynieśli  jak najwięcej informacji oraz praktyk potrzebnych do życia codziennego. W związku z tym trenerzy podchodzą życiowo do prowadzonych zajęć, nie jest to „sucha teoria”.

Po zakończeniu kursu seniorzy otrzymują na własność tablet, na którym mogą praktykować wiedzę wyniesioną z  zajęć komputerowych. Kursy będą się odbywały na terenie całej gminy Kartuzy, w miejscu, gdzie będzie najwięcej chętnych.

Osobą do kontaktu w sprawie kursów jest Pani  Agnieszka Wójcik – Koordynator Projektu, tel.: 884 831 999.
loading...