W związku z rozpoczęciem długo oczekiwanej inwestycji związanej z budową i przebudową ulicy Pogodnej w Grzybnie, od dnia 13.05.2019 r. do dnia 30.08.2019 r. wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu, która obowiązywać będzie podczas realizacji robót budowlanych.

Kartuzy, dnia 08.05.2019 r.


Szanowni Mieszkańcy

ulicy Pogodnej w Grzybnie


Drodzy Państwo,


W związku z rozpoczęciem długo oczekiwanej inwestycji związanej z budową i przebudową ulicy Pogodnej w Grzybnie, od dnia 13.05.2019 r. do dnia 30.08.2019 r. wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu, która obowiązywać będzie podczas realizacji robót budowlanych.

W ramach zadania wykonana zostanie m.in. budowa sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci teletechnicznej oraz budowa nowej nawierzchni ciągu jezdnego i zjazdów do Państwa posesji.

Mając na uwadze najmniej uciążliwe dla Państwa rozwiązanie, roboty realizowane będą w trzech etapach. W pierwszej kolejności wykonana zostanie budowa sieci kanalizacji deszczowej, która realizowana będzie w następujący sposób:


Etap I – 13.05-26.05.2019 r.

W pierwszym etapie wykonany zostanie odcinek kanalizacji deszczowej od ul. Jastrzębiej do ul. Wiejskiej. We wskazanym okresie zapewniony zostanie dojazd dla mieszkańców w godzinach 17.00-07.00.


Etap II – 27.05-09.06.2019 r.

W drugim etapie wykonany zostanie odcinek kanalizacji deszczowej od ul. Jastrzębiej do ul. Zielonej. We wskazanym okresie zapewniony zostanie dojazd dla mieszkańców w godzinach 17.00-07.00.


Etap III – 10.06-23.06.2019 r.

W trzecim etapie wykonany zostanie odcinek kanalizacji deszczowej od ul. Zielonej do ul. Podgórnej. We wskazanym okresie zapewniony zostanie dojazd dla mieszkańców w godzinach 17.00-07.00.


Szczegółowy zakres etapów robót przedstawia załącznik graficzny.

Przed zakończeniem prac związanych z budową kanalizacji deszczowej, zostaną Państwo poinformowani o dalszym harmonogramie realizacji robót.

Serdecznie przepraszam za utrudnienia oraz proszę o wyrozumiałość.


Z wyrazami szacunku

Burmistrz

Mieczysław Grzegorz Gołuński

loading...